• Alantos dvaro sodybos rūmai Itališką vilą primenančius neoromaninių bruožų rūmus 1853 m. statė lenkas Tadeušas Pac-Pomarnackis. Statyboms granito kolonos buvo užsakytos Suomijoje. Laivais atgabentos į Klaipėdą, o iš ten pakinkytais jaučiais į Alantą. Fasadui negailėta papuošimų: gausu arkučių, puošnių karnizų. Kairėje rūmų pusėje pristatytas keturių aukštų apžvalgos bokštas, jo viršuje į dvarą atvykus ponui buvo…
 • Dvaro sodybos centrinėje dalyje į rytus nuo rūmų stovintis pastatas tarnavo kaip virtuvė. Stačiakampio formos statinys ties durimis puoštas kolonomis. Langai dekoruoti neogotikiniais karnizais. Virtuvės pastato viduryje suprojektuotas koridorius, iš jo patenkama į dvi vienodas patalpas. Virėjoms rimčiausias darbymetis prasidėdavo pavasarį ir tęsdavosi iki vėlyvo rudens, kai dvare apsigyvendavo šeimininkai.
 • Į rytus nuo Alantos dvaro sodybą juosiančių vartų stovintis svirnas statytas XX a. Vieno aukšto statinys suręstas iš rąstų. Svirno viduje – keturios skirtingos patalpos. Jose buvo laikomi įvairiausi dvaro buityje naudojami rakandai. 2001 metais svirną nusiaubė ugnis. Dabar dalis pastato suremontuota.
 • Alantos dvaro sodybos arklidė Arklidė dvaro sodyboje pastatyta 1840 m. Vieno aukšto pastatas sudarytas iš 2 dalių. Šiaurinėje  įrengtos patalpos arkliams ir žirgams.  Pietinėje, mažesnėje, dalyje – gyvenamosios  patalpos. Čia būdavo apgyvendami arklininkai. Amžininkai iki šiol prisimena juodus žirgus blizgančiomis pasagomis. Jais pavasarį į dvarą atvykdavo šeimininkas, lenkų dvarininkas Tadeušas Pac-Pomarnackis. Sovietmečiu arklidėse veikė veterinarijos…
 • Alantos dvaro sodybos šiaurės kumetynas Vieno aukšto šiaurės kumetynas 1853 m. statytas iš akmens mūro. Pastatą puošia raudonų plytų langų apvadai, kelių eilių karnizas. Išilginė siena pastatą dalija į dvi vienodas dalis, abipus jos įrengti 4 butai samdomiems darbininkams. Kiekviena šeima turėjo po atskiras duris. Vienoje kumetyno pusėje butai buvo erdvesni – kiekvienai šeimai buvo…
 • Pietų pusėje stovintis kumetynas taip pat buvo skirtas samdomiems darbininkams. Vieno aukšto pastato fasadą puošė keturių kolonų portikas. Viduje įrengti keturi identiški butai. Dalį patalpų užėmė skalbykla. Tuo metu ji buvo vadinama „procka”. Skalbėjoms vandens toli ieškoti nereikėjo, prieš pat namą buvęs galingas šaltinis. Spėjama, kad būtent jis ir nulėmė viso dvaro statybos vietą. Kasant…
 • Alantos dvaro sodybos ledainė XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje iškilęs vieno aukšto ledainės pastatas dvaro šeimininkėms atstojo šaldytuvą. Pastatas maždaug vienu metru įgilintas. Iki šiol žemutinėje patalpų dalyje yra išlikusios 3 skersinės mūro pertvaros. Ledainės pastate – keturios skirtingos patalpos. Į ledainę žiemą būdavo prinešama ledo luitų. Vasarą šis ledas buvo naudojamas maisto…
 • Alantos dvaro sodybos rūkykla Rūkyklos statybos Alantos dvare vyko XIX a. pab. – XX a. pr. Vieno aukšto kvadratiniame statinyje – viena patalpa. Vėdinimui viršutinėje sienų dalyje iškirstos smulkios stačiakampės angelės, išdėstytos šachmatų tvarka. Fasado centre durys išryškintos arkos formos sąrama. Sovietmečiu rūkyklos išvaizda pasikeitė. Čia buvo iškirstos angos langams, pakeista stogo danga.
 • Alantos dvaro sandėlis statytas lenkų dvarininko Tadeušo Pac-Pomarnackio valdymo laikais. Vieno aukšto statinio centrinėje dalyje buvo įrengti du atskiri prieškambariai, turintys atskirus įėjimus. Iš jų buvo patenkama į šoninėse pastato dalyse esančias patalpas. Jose ir buvo sandėliuojami įvairiausi daiktai. Dienos šviesa į patalpas patekdavo vos pro kelis langus. Dabar jų vietas žymi raudonų plytų mūras.…
 • Alantos dvaro sodybos kluonas pastatytas XIX a. II pusėje. Pačiame jo viduryje įrengti dvivėriai vartai. Per juos į kluoną buvo vežami nukulti javai. Iš viso kluonas turėjo net tris skirtingas įvažas. 1999 metais kluoną nusiaubė gaisras. Po ugnies siautėjimo išliko tik  akmenų mūro sienos.  Virš jų iš silikatinių ir keraminių plytų buvo išmūrytos naujos sienos,…
 • Alantos dvaro sodybos tvarto liekanos Alantos dvaro tvartas pastatytas sodybos ūkiniame kieme. Tvarte buvo laikomos melžiamos karvės, jaučiai, kiaulės. Autentiškas vieno aukšto pastato vidaus suplanavimas neišliko. Sovietmečiu pastatas buvo rekonstruotas: langų, durų angos išdidintos, pristatytas silikatinių plytų mūro priestatas. 1999 metais, kaip ir kluoną, tvartą nusiaubė ugnis. Po gaisro liko tik akmenų ir plytų mūro…
 • Alantos dvaro sodybos tvoros fragmentai Iš visą dvaro sodybą juosusių ir nuo prašalaičių saugojusių vartų nedaug kas likę. Tarp svirno liekanų ir arklidės stūkso du maždaug metro aukščio vartų stulpai, dekoruoti raudonomis plytomis.  Greta matyti keletas tvoros fragmentų – keturi kvadrato formos stulpai, nesiekiantys metro aukščio.  Valdant lenkui dvarininkui, dvaro darbininkai prie šių vartų sulaukdavo…
 • Alantos dvaro sodybos parkas Dvarininkas Tadeušas Pac-Pomarnackis dvaro parkui išmonės nepagailėjo. Parke suformuotos medžių alėjos, iškasti trys netaisyklingų formų tvenkiniai. Medžiai sodinti taip, kad augant jų kamienai susijungtų ir sudarytų vieną didingą puokštę. Be vietinių medžių, netrūksta ir egzotinių augalų. Ant parko ribos pastatytos ažūrinės altanos, kelių metrų aukščio siaurėjantis baltas obeliskas, arčiau dvaro –…