ŠILUTĖS DVARO SODYBA, vad. ŠOJAUS

 Dvaras Šilutėje įkurtas 1721 metais, Prūsijoje vykdant administracinę reformą. Ilgą laiką Šilutės dvaras buvo nuomojamas. Nuomininkas, be dvaro ūkinės veiklos, privalėjo rinkti mokesčius, vesti pajamų apskaitas, teisėjauti valstiečių bylose.  Bene ilgiausiai Šilutės dvarą valdė  Radkės giminė. Per 150 metų dvaro  valdas jie praplėtė nuo keliasdešimties iki kelių šimtų hektarų.

Aukso amžių dvaras išgyveno po to, kai 1889 metais jį  įsigijo Lėbartų dvarininkas Hugo Šojus. Apie Šilutės dvarą jis svajojo dar jaunystėje. Kas savaitę vykdamas į Šilutės turgų vis žavėdavosi nesibaigiančiomis Šilutės dvaro arklidėmis. Sulaukęs  44 metų už beveik  540 tūkst. markių H. Šojus dvarą įsigijo. Jaunystėje matyta dvaro didybė buvo gerokai sumenkusi, pastatai apgriuvę. Dar labiau juos nuniokojo gaisras, kilęs žaibui trenkus į šiaudinį tvarto stogą.

Dvaro savininkui teko imtis statybų. Kad per rūmų langus atsivertų platesni vaizdai, pakeista daržinės vieta, atokiau pastatyta arklidė ir karvidės, prie dvaro įrengtas angliško stiliaus parkas. Ūkiui H. Šojus pasiliko 750 ha žemės, likusią valdą išskirstė sklypais, ėmė nuomoti, pardavinėti arba atidavinėti naujakuriams išsimokėtinai. Taip dvaro žemėje įsikūrė apie 120 šeimų. Dalį žemės dovanojo miestui. Jo sklypuose pastatyta ligoninė, pradinė mokykla, bažnyčia, įrengtas uostas. H. Šojaus iniciatyva atidarytos Žemės ūkio ir Namų ruošos mokyklos, įrengtas Varnamiškio parkas.

Dvarą prikėlęs Hugo Šojus dirbo kiek reikėjo. Naktimis miegodavo po keturias valandas. Dvarininkas aktyviai dalyvavo Klaipėdos ir Šilutės apskričių valdybose.  Domėjosi tautiniu menu. Dviejuose dvaro rūmų kambariuose įrengė muziejų. Jame eksponavo lituanistikos, etnografijos ir archeologijos kolekciją. Dvarininko bibliotekoje buvo beveik visos lietuviškos Mažosios Lietuvos knygos. Gerai išmokęs lietuvių kalbą, pats rinko pasakas ir padavimus.

Senstantis dvarininkas išsiuntė laišką Šilutės evangelikų bažnyčiai ir paprašė, kad būtų palaidotas šios bažnyčios rūsiuose. Tačiau jo noras neišpildytas. 92 metų Hugo Šojus amžinojo poilsio atgulė senosiose dvaro kapinėse.

Po H. Šojaus mirties 1937 m. dvarą paveldėjo jo anūkas Verneris Šojus. Artėjant karui jis pasitraukė į Vokietiją. Dvaras buvo nacionalizuotas. Čia įkurtas pagalbinis ūkis. Vėliau  dvare įsikūrė Žemės ūkio technikumas. Dabar restauruotoje dvaro dalyje įsikūrusi Šilutės muziejaus administracija, turizmo informacijos centras, veikia biblioteka.

 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus rūmai Šilutės dvaro rūmai pastatyti 1819 metais. Tuo metu dvarą valdė Francas Vilhelmas Radkė. Jis sodyboje pastatė dviejų aukštų namą su gyvenamąja pastoge. Rūmuose buvo 14 kambarių, 2 virtuvės ir rūsiai. Pastato centre didžiulis vestibiulis su laiptais į antrąjį aukštą. Vienoje laiptų pusėje į kambarius buvo patenkama iš koridoriaus, kitoje…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus kiaulidė Šilutės dvaro kiaulidė statyta 1819 metais, dvarą valdant Francui Vilhelmui Radkei. Dvaro valdas ir ūkį kaip ant mielių plėtę Radkės laikė 30 kiaulių ir 1000 avių. Kiaulidė, kaip ir kiti ūkiniai pastatai suręsti ir lauko akmenų ir molio. Stogas dengtas šiaudais. Jis per akimirką užsiliepsnojo, kai jau valdant Hugo…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus rūsys Dviejų pereinamų patalpų dvaro rūsys statytas kartu su kitais ūkiniais dvaro sodybos pastatais. Darbininkai jį sumūrijo1819 metais, dvarą valdant Francui Vilhelmui Radkei. Rūsys iš viršaus buvo apipiltas nemenku žemių sluoksnius. Taip tuo metu bandyta užtikrinti, kad rūsyje būtų išlaikoma tinkama temperatūra, produktai nesugestų, o po derliaus nuėmimo suverstos daržovės…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus malkinė Dvaro malkinė pastatyta 1819 metais. Ji kartu su tarnų namu formavo dvaro sodybos vidinį kiemą. 1896 metais kilęs gaisras malkinę, kaip ir daugelį kitų ūkinių pastatų nuniokojo. Sudegė ne tik malkinės sienos. Supleškėjo ir joje sudėta kūrenimui skirta mediena. Statinys buvo perstatytas. Dabar buvusioje malkinėje taip pat daugiausia kvepia…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus tarnų namas Vidiniame dvaro sodybos kieme tarnų namas buvo statytas 1819 metais. Šiame pastate butus buvo gavę samdomi darbininkai. Gyvenamojo ploto jiems buvo skiriama tiek, kad tarnai galėtų gyventi kartu su šeimomis. Įsikūrę dvaro kaimynystėje taip jie daugiau laiko galėjo skirti tarnystei, tik prireikus rūpintis dvaro reikalais, vykdyti dvarininko pavedimus.…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus arklidė Šilutės dvaro ūkį sparčiai plėtęs Francas Vilhelmas Radke iš anksto apmąstė, kad didinant turimos žemės plotus reikės didesnių patalpų ir arkliams. Vieno aukšto arklidės vidiniame dvaro sodybos kieme pastatytas 1819 metais. Praktiką tuo metu gretimame dvare atlikinėjusiam vokiečiui Hugo Šojui arklidės atrodė tokios didingos, tarsi niekad nesibaigiančios. Vėliau kai…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus karvidė Baubiančius jaučius ir mūkiančius veršius priglaudusios dvaro karvidės statytos 1819 metais. Jos išdygo kartu su kitais ūkiniais ir gamybiniais dvaro pastatais. Atlaikiusios daugiau kaip pusšimtį metų karvidės buvo jau gerokai aptriušusios, kai jas nusiaubė gaisras. Ugnies liežuviai dvaro pastatus ėmė talžyti į tvartą trenkus žaibui. Karvidės stogas tuo metu…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus kluonas Šilutės dvaro kluonas pastatytas kiek atokiau nuo kitų trobesių. Jis išdygo 1895 metais. Kluone buvo laikomi nupjauti javai. Jis tarnavo ir kaip daržinė. Valdant Hugo Šojui dvarui iš viso priklausė 760 hektarų žemės. Klestintis dvaras derliumi galėjo tik girtis. Kluono statyboms naudotos medinės medžiagos. Medinės lentos kalamos nedideliais tarpeliais…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus Siloso bokštas Šilutės dvaro sodyboje aukštas siloso bokštas iškilo kartu su visais kitais ūkiniais gamybiniais pastatais. Apskritos formos pastatas statytas iš betono. Bokšte daugiausia buvo laikomi pašarai. Čia taip pat buvo galima talpinti grūdus, miltus, trąšas, kitas birias medžiagas.
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus ledainės liekanos Nė vienas rimtesnis prieškario dvaras nebuvo įsivaizduojamas be maistui šaldyti skirtos ledainės. Tokia kartu su kitais ūkiniais gamybiniais statiniais buvo pastatyta ir Šilutės dvare. Ji iškilo dvaro parko teritorijoje. Storo mūro ledainės rūsys būdavo įleidžiamas į žemę. Lubos papildomai izoliuojamos spaliais, samanomis, eglišakiais. Žiemą į ledainę buvo gabenami…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus sodininko tarno namas, Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus sodininko namas Šilutės dvaro parko teritorijoje du stovintys namai buvo skirti parką prižiūrintiems darbuotojams. Vienas namų dvaro sodininkui, kitas – sodininko tarnui. Angliško tipo parką įkūręs dvaro savininkas Hugo Šojus bet kam priežiūros nepatikėjo. Botanikų draugijai priklausęs ir augalais domėjęsis savininkas sodininką…
 • Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus parkas Botanikų draugijai priklausę Šilutės dvaro šeimininkas Hugo Šojus turėjo aistrą augalams. Dvaro teritorijoje jo iniciatyva palei Šyšos upę buvo įkurtas parkas. Beržus labai mėgęs šeimininkas pirmiausia pasirūpino, kad parke atsirastų beržų alėja. Parke prie pasivaikščiojimo takų buvo įrengti suoliukai atokvėpiui, iškasti trys tvenkiniai. Dalis teritorijos paskirta sporto aikštei, šaudyklai.…
 • H. Šojaus kapas Nujausdamas artėjančią gyvenimo pabaigą Šilutės dvaro savininkas Hugo Šojus nusprendė parašyti laišką Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčiai. Jame prisistatęs kaip bažnyčios įkūrėjas prašė būti palaidotas maldos namų rūsyje. Tuo metu iki dvarininko mirties buvo likę penkeri metais. Tačiau jo priešmirtiniam norui išsipildyti nebuvo lemta. 1937 metų liepą miręs dvarininkas amžinojo poilsio atgulė dvaro…
 • Dvaro senosios kapinės Kur buvo senosios Šilutės dvaro kapinės dabar liudija tik išlikusi liepų vora ir senesnių miesto gyventojų prisiminimai. Senųjų kapinių vietoje vienas vienintelis paženklintas kapas. Jame ilsisi dvaro šeimininkas vokietis Hugo Šojus. Mirusio dvarininko dokumentų archyve aptiktas dar 1860 m. išleistas Šilutės miesto ir apylinkių žemėlapis, kuriame pažymėtos ir dvaro kapinės. Jos šioje…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Savivaldybė : Šilutės raj. sav.
Adresas : Lietuvininkų g. 4, LT – 99185, Šilutė, H. Šojaus dvaras
Telefonas : +370 441 62 207
Daugiau informacijos : http://silutesmuziejus.lt
Comments