ZYPLIŲ DVARO SODYBA

1807 m. Prancūzijos imperatorius Napoleonas senąjį Zyplių dvarą padovanojo vienam iš savo maršalų kunigaikščiui Juozapui Poniatovskiui. Šiam nuskendus, valdas įsigijo Jonas Bartkovskis. Nuo 1891 metų dvarą valdė grafas Tomas Potockis. Jam įsikūrus dvarą nusiaubė gaisras. Užsiliepsnojus garo mašinai, sudegė visi mediniai statiniai. Vietoj sudegusių buvo pastatyti nauji akmeniniai-plytiniai ūkiniai pastatai. Prie dvaro rūmų išdygo dviaukščiai šoniniai korpusai, parke vietinės kilmės medžius papildė egzotiškų medžių ir krūmų sodinukai.

Grafai nuolat dvare negyveno. Šeimininkas atvykdavo dažniau, o grafienė su trimis dukromis, Pelagija, Irena ir Konstancija, čia lankydavosi vasaromis. Grafaitėms dvaro daržuose buvo paskirta po nemažą laisvę. Jas nuravėti, jos vis prašydavo sodininko dukros. Už tai pavaišindavo skanumynais ar leisdavo pažaisti su savo šuneliu. Artėjant Kalėdoms grafaitės darbininkų vaikams siūdavo sukneles ar marškinėlius. Dovanos būdavo įteikiamos per Kūčias. Išsilavinęs, su menininkais bendravęs šeimininkas dvare rengdavo lietuviškus vakarus.  Lukšiuose buvo įsteigęs ūkio draugiją, rūpinosi paties įkurta senelių prieglauda. Grafienė  garsėjo kaip ligonių užtarėja, duodavo vaistų,  pas tuos, kurie nevaikščiojo, pasikvietusi tarnaitę, su lauknešėliu vykdavo pati.

Laisvalaikį grafas leisdavo su plunksna palinkęs prie popieriaus, rašė dramos kūrinius. Pagal jo scenarijų Varšuvoje net buvo kuriamas spektaklis. Deja, premjeros neišvydo. 1912 m., būdamas Varšuvoje, mirė.

Į Zyplius parvežtus grafo palaikus pasitiko būrys tarnų ir  kumečių. Metalinis karstas buvo vežamas užtiesalais papuoštais keturiais  širmais arkliais. Apraudotas grafas buvo palaidotas Pelenių kapinėse. Prasidėjus karui grafienė pasitraukė į Lenkiją.

1919 m. į Zyplių dvarą buvo perkelta Seinų kunigų seminarija. Praėjus dvejiems metams atidaryta žemės ūkio mokykla, vėliau dvare veikė ligoninė, mašinų-traktorių stotis, kolūkio kontora, apylinkės vykdomasis komitetas. Dabar  dvare veikia galerija, rengiamos parodos,  koncertai.

 • Zyplių dvaro sodybos rūmai Zyplių dvaro rūmai tarsi sulipdytas kelių dvaro savininkų palikimas. XIX amžiaus viduryje Polocko gubernijos dvarininkas Jonas Bartkovskis pastatė vieno aukšto klasicistinius dvaro rūmus. Jie dabar stovi įkomponuoti vidurinėje pastato dalyje. Originalių neobaroko formų dvaro rūmai įgavo dvarą grąžinant jau kitam savininkui, grafui Tomui Potockiui. Iš abiejų galų buvo pristatyti masyvūs dviaukščiai…
 • Zyplių dvaro sodybos pirma ir antra oficinos Dvi Zyplių dvaro oficinos pastatytos simetriškai dvaro rūmams. Jos priskiriamos reprezentacinei dvaro daliai. Ši dalis, nuo ūkinės buvo atskirta tankia medžių alėja apsodintu keliu. Oficinos pastatytos XIX a. Tiek dešiniosios, tiek kairiosios oficinos architektūra beveik analogiška. Tai vieno aukšto, plytų mūro statiniai. Sukontroliuoti kas į pastatą įeina, kas…
 • Zyplių dvaro sodybos virtuvė Zyplių dvaro virtuvė, spėjama, seniausias Zyplių dvaro ansamblio pastatas. Vienaukštis, stačiakampio plano, paprastų, aiškių formų statinys savo išvaizda artimas oficinų architektūrinei stilistikai. Kaip ir centriniai dvaro rūmai bei oficinos, virtuvė priskiriama reprezentacinei dvaro sodybos daliai. Virtuvė įrengta kukliai ir ekonomiškai, tačiau atitinkant to meto būtiniausias ūkines sąlygas. Šiame pastate sukiojosi ne…
 • Zyplių dvaro sodybos karvidė Karvidė pastatyta prie kelio į parką, tankia medžių alėja apsodintu keliu nuo reprezentacinių dvaro rūmų atskirtoje ūkinėje dalyje. Vieno aukšto pastatas su paaukštinta pastoge statytas iš raudonų plytų. Perdangoms naudotos medinės sijos. Karvidėje buvo laikomos melžiamos karvės, veršiukai, telyčios. Pokaryje pastato fasadas kardinaliai pakeistas. Užmūryta vartų anga, buvusios langu angos, iškirsti…
 • Zyplių dvaro sodybos arklidė Dvaro arklidžių, kitaip dar vadinamų stainia, statybos imtasi po 1897 m. sodybą nusiaubusio gaisro. Užsidegus garo mašinai, sudegė beveik visi mediniai ūkiniai pastatai. Jų vietoje 1898 – 1901 grafas Potockis pastatė naujus pastatus. Jiems, kaip ir arklidei, rinkosi ugniai atsparesnes medžiagas, ne medieną, o mūrą. Statybų darbams į Zyplius buvo pakviesti…
 • Zyplių dvaro sodybos pirmasis svirnas Zyplių dvaro sodyboje net du svirnai. Jų paskirtis skirtinga. Ne veltui vietiniai pirmąjį svirną iki šiol vadina dvaro tvartu. Čia buvo laikomi jaučiai, kiti gyvuliai. Spėjama, kad ūkinėje sodybos dalyje esantis tvartas statytas apie 1897 m. kaip ir dauguma, ūkinių pastatų. Statybų imtasi kai gaisro liepsnos pasiglemžė senus medinius statinius.…
 • Zyplių dvaro sodybos vežiminė Ratine vadinama Zyplių dvaro vežiminė tarnavo kaip dabartinis garažas. Spėjama, kad joje buvo laikomos išeigai, šventėms ar kasdienai naudojamos karietos, vežimai, kiti padargai. Kad visos tuometinės transporto priemonės tilptų stačiakampis pastatas ganėtinai ištęstas. Dvi eilės kolonų skiria pastato vidinę erdvę į tris dalis. Įvažiuoti ir išvažiuoti iš vežiminės buvo galima pro…
 • Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas Dvarininkų samdomiems darbininkams, kartu su darbo vieta bei atlyginimu buvo suteikiamos ir gyvenamosios patalpos. Zyplių dvaro kumečiai buvo apgyvendinti kumetyne, vadinamajame amatininkų name. Skirtingai nei tarnų gyvenamas pastatas, kumečių būstas statytas jau ūkinėje sodybos dalyje, netoli karietas ir vežimus saugojusios vežiminės. Kumetynas vienas gražiausių ūkinės dalies statinių. Iš kitų jis…
 • Zyplių dvaro sodybos antrasis svirnas Antrasis Zyplių dvaro svirnas buvo naudojamas kaip sandėlis. Svirnas pastatytas greta kumetyno. Vienaaukštis, nedidelis pastatas turėjo net keletą įėjimų. Pietiniame fasade buvo įrengtos dvejos durys. Analogiškos durys ir rytiniame fasade. Simetriški langeliai puošti kampu išmūrytų plytų juostomis. Svirnas buvo padalintas į dvi dalis, vienoje buvo laikomi grūdai, kitas galas skirtas…
 • Zyplių dvaro sodybos šunidė Skardžiabalsių dvaro keturkojų balsai amsėjo kitoje Griškabūdžio kelio pusėje, ties rytiniu vežiminės fasadu pastatytoje dvaro šunidėje . Paprastame, nedekoruotame pastate buvo įmontuotas vos vienas medinis langas. Dvarą valdant Potockiams bene grasiausias šuo sodyboje buvo jaunųjų grafaičių augintinis. Jam, trys grafaitės, Pelagija, Irena ir Konstancija, buvo davusios iš savo pirmųjų vardo raidžių…
 • Zyplių dvaro sodybos parkas Iš natūralaus praretintos miško sukurtas Zyplių dvaro parkas – vienas iš didžiausių Lietuvoje. Jo plotas net 21 hektarą. Netoli Siesarties upelio trikampiu išdėstytame parke XIX a. viduryje augo tik vietinio miško medžiai. Dvarą nusipirkęs Potockis nusprendė parką paįvairinti. Įvairiausių medžių ir krūmų sodininkų jis ieškojo pas sodininkus Varšuvoje ar net Paryžiuje.…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Comments