• W 1853 r. Polak Tadeusz Pac-Pomarnacki budował pałac o cechach neoromantycznych, przypominający włoską willę. Do budowy zamówiono w Finlandii kolumny z granitu. Statkami przetransportowano je do Kłajpedy, a stamtąd wieziono wołami do Owanty. Fasadzie nie skąpiono ozdób: mnóstwo łuków, ozdobnych gzymsów. Z lewej strony pałacu dobudowano trzypiętrową wieżę widokową, na górze wywieszano flagę z herbem…
 • Budynek znajdujący się w części centralnej zespołu dworskiego, na wschód od pałacu, służył za kuchnię. Naprzeciwko drzwi prostokątny budynek był zdobiony kolumnami. Okna udekorowano neogotyckimi gzymsami. Wewnątrz budynku kuchennego znajdował się korytarz prowadzący do dwóch jednakowych pomieszczeń. Okres nawału pracy rozpoczynał się dla kucharek od wiosny i trwał do późnej jesieni, gdy we dworze mieszkali…
 • Spichlerz, stojący na wschód od bramy otaczającej teren zespołu dworskiego w Owancie, zbudowano w XX w. Parterowy budynek zbudowano z belek. Wewnątrz spichlerza znajdowały się cztery różne pomieszczenia. W nim trzymano różne rzeczy wykorzystywane w życiu codziennym. W 2001 roku spichlerz pochłonął ogień. Obecnie część budynku odremontowano.
 • Stajnia została zbudowana w 1840 r. w dworku Owanty. Budynek jednopiętrowy składał się z 2 części. W północnej części znajdowali się konie. W południowej, w mniejszej części – pomieszczenia mieszkalne dla koniuszych. Współcześni wciąż pamiętają czarne konie z błyszczącymi podkowami. Wiosną z tymi końmi do dworu przybywał polak właściciel Tadeusz Pac-Pomarnacki (Tadeušas Pac-Pomarnackis). W czasach…
 • Parterowe czworaki północne zbudowano w 1853 r. z kamieni. Każda rodzina miała oddzielne wejście. W północnych czworakach urządzono 4 mieszkania. Budynek zdobiły obramowania okien z czerwonej cegły i gzyms składający się z kilku listew. Podłużna ściana dzieli budynek na dwie jednakowe części, z obu stron urządzono 4 mieszkania dla najemnych robotników. Każda rodzina miała oddzielne…
 • Czworaki stojące w południowej części również były przeznaczone dla najemnych robotników. Fasadę parterowego budynku zdobił portyk z czterema kolumnami. Wewnątrz urządzono identyczne cztery mieszkania. Część pomieszczeń zajmowała pralnia. W owym czasie nazywano ją „procką”. Praczki nie musiały daleko szukać wody, przy samym domu znajdowało się spore źródło. Przypuszcza się, że właśnie to przesądziło o miejscu…
 • W końcu XIX w. – na początku XX w. wzniesiono parterowy budynek lodowni, który gospodyniom dworskim zastąpił lodówkę. Budynek został pogłębiony mniej więcej o jeden metr. Do dnia dzisiejszego w dolnej części pomieszczeń zachowały się poprzeczne murowane przegrody. W budynku lodowni znajdowały się cztery oddzielne pomieszczenia. Zimą przynoszono do lodowni bryły lodu. Latem lód służył…
 • Budowa wędzarni w zespole dworskim w Owancie trwała od k. XIX w. do pocz. XX w. W parterowym kwadratowym budynku znajdowało się jedno pomieszczenia. W celu wentylacji w części górnej ścian wycięto małe prostokątne otwory, ułożone w szachownicę. W środku fasady znajdowały się drzwi, zaznaczone nadprożem w kształcie łuku arkadowego. W latach sowieckich wygląd wędzarni…
 • Magazyn dworski w Owancie zbudowano, gdy majątkiem władał polski ziemianin Tadeusz Pac-Pomarnacki. W części środkowej parterowego budynku urządzono dwa oddzielne przedpokoje, posiadające własne wejścia. Prowadziły one do pomieszczeń, znajdujących się w częściach bocznych budynku. W tych pomieszczeniach przechowywano różne rzeczy. Światło dzienne trafiało do pomieszczeń jedynie przez kilka okien. Obecnie w miejscu okien znajduje się…
 • Stodołę w zespole dworskim w Owancie zbudowano w II połowie XIX w. W samym jej środku umieszczono dwuskrzydłowe wrota. Przez nie wwożono do stodoły wymłócone zboże. W sumie stodoła posiadała aż trzy oddzielne wjazdy. W 1999 roku stodołę spustoszył pożar. Po szalejącym ogniu pozostały tylko murowane ściany. Nad nimi z cegieł krzemionkowych i ceramicznych wybudowano…
 • Obora dworska w Owancie jest zbudowana na dziedzińcu gospodarczym. W oborze trzymano mleczne krowy, woły i świnie. Nie zachowało się rozplanowanie wnętrza autentycznego parterowego budynku. W latach sowieckich budynek zrekonstruowano: powiększono otwory okienne i drzwiowe, dobudowano przybudówkę z cegieł krzemionkowych. W 1999 roku podobnie jak i stodołę, oborę pochłonął ogień. Po pożarze pozostały jedynie ściany…
 • Z bram otaczających i chroniących od postronnych cały zespół dworski pozostało niewiele. Między pozostałościami spichlerza i stajnią widnieją słupy bramowe o wysokości około jednego metra, udekorowane cegłą czerwoną. Obok widocznych jest kilka fragmentów ogrodzenia – cztery słupy kwadratowe, do metra wysokości. Gdy dworem władał polski ziemianin, robotnicy przy tej bramie otrzymywali prezenty. Wiosną pan obdarowywał…
 • Ziemianin Tadeusz Pac-Pomarnacki wykazał się fantazją przy zakładaniu parku dworskiego. W parku ukształtowano aleje z drzew, wykopano trzy nieregularne stawy. Drzewa posadzono w ten sposób, aby rosnąc ich pnie połączyły się i utworzyły jedną wielką wiązankę. Oprócz miejscowych drzew nie brakowało również egzotycznych roślin. Na obrzeżach parku postawiono altanki ażurowe, zwężający się biały obelisk o…