UŽUTRAKIO DVARO SODYBA

Ant Galvės ežero kranto įsikūręs Užutrakis ilgą laiką priklausė įvairiems totorių ir lietuvių didikams. Miške stovintis dvaras kelis šimtus metų ėjo iš rankų į rankas, kol 1897 metų gruodį atiteko grafui Juozapui Tiškevičiui.

Valdas apsižiūrėjęs grafas nusprendė, kad pagal jo užimamą padėtį medinis miške stovinti pastatas per prastas ir netinkantis jo šeimai. Teko imtis statybų. Iš Varšuvos pakviestas architektas Janas Husas suprojektavo baltus mūrinius rūmus pagal tuo metu vyravusį klasicizmo stilių. Prabangus gyvenamasis namas išsiskyrė elegancija. Pagrindinį įėjimą puošė grafo Tiškevičiaus ir jo žmonos Jadvygos Četvertinskos šeimų herbai. Ant stogo plevėsavo giminės vėliava. Tai buvo vieninteliai rūmai, kurių galinis fasadas ežero pusėje atrodė įspūdingiau nei priekinis. Galinį fasadą pirmiausia ir pamatydavo į dvarą atvykstantys grafai. Savo vasaros rezidenciją Užutrakyje jie pasiekdavo vandeniu. Ištikimas ir punktualus kaip laikrodis keltininkas Piotras Sobolevskis grafus atplukdydavo per Galvės ir Skaisčio ežerų sąsmauką. Plaukiančius šeimininkus pirmiausia pasitikdavo labiausiai išsikišusioje pusiasalio vietoje ant aukšto pjedestalo pastatyta iš Italijos atgabenta Dievo motinos su kūdikiu skulptūra. Vienintelis į dvarą vedantis sausumos kelias grafams buvo per prastas. Dėl ūkinės paskirties jis net vadintas „bulvių keliu“ ir dažniausiai buvo naudojamas tik dvaro samdinių.

Naujus rūmus Prancūzų kalbos mylėtojas grafas Tiškevičius įrengė Liudviko XVI stiliumi. Iš Paryžiaus buvo atgabenti autentiški baldai, sukabinti krištoliniai sietynai, žvakidės. Belaukiant grafų, rūmų holo vazose buvo merkiamos skintų gėlių puokštės, o kambariai kvėpinami iš užsienio atvežtais purškiamais kvepalais. Vos grafams pasirodžius gyvenimas dvare atgimdavo. Netrūko svečių, buvo rengiami priėmimai ir puotos. Valgiaraštyje – patys įmantriausi valgiai: ežere prigaudytų vėžių sriuba, vynuogių lapuose troškinta jautiena, miško žibuoklių žiedlapių uogienė, lazdyno riešutų trauktinė. Pamaloninę gomurius svečiai kviesti į įspūdingiausią rūmų patalpą – pokylių salę. Jos sienas puošė galybė veidrodžių paauksuotuose rėmuose, o lubos buvo išpieštos žydrais debesėliais. Šokiai kas kart prasidėdavo polonezu. Kad šokėjams kojos neslystų, tarnai parketą barstydavo kreida. Vos svečiai įsišokdavo suradę laisvą minutę gardžių valgių likučių skanauti skubėjo tarnai. Jiems gardėsių likdavo nemažai, mat maistą į svečių lėkštes dėdavo liokajus. Kiek įdėjo, tiek ir turėjo užtekti. Prašyti pakartoti to paties patiekalo neleisdavo mandagumo taisyklės.

Laukdami svečių Tiškevičiai mėgdavo pasipuošti. Elegantiška grafienė iš spintos traukdavo šilkines suknias, kurios šokant ne tik maloniai sukosi, bet ir puikiai atspindėdavo šviesą. Jadvyga Tiškevičienė garsėjo kaip geriausiai besirengianti Lietuvos moteris. Mados naujienas ji nuolat sekė skaitydama prenumeruojamus lenkiškus ar vokiškus madų žurnalus. O laisvalaikiu pati siuvinėdavo bažnytinius rūbus.

Vyrą be galo mylėjusi grafienė itin vertino darbą ir tikėjimą. Ji buvo labai pamaldi moteris. Kiekvieną dieną pradėdavo ir baigdavo kryžiaus ženklu. Nevažiuoti į bažnyčią buvo galima nebent gulint mirties patale. Šventojo paveikslėliai kabėjo ir prie kiekvieno vaiko lovos. Jauniesiems grafaičiams buvo paskirti ir po dvasinį vadovą. Tiškevičiai turėjo tris vaikus. Juos auklėdami mokė gerbti vyresniuosius ir darbą. Vaikams buvo draudžiama tarpusavyje šūkčioti ar prunkšti iš juoko. Į suaugusiųjų klausimus derėjo atsakinėti trumpai ir aiškiai, veide neparodant jokių emocijų. Suaugusiųjų nestebimi grafaičiai kaip ir visi vaikai mėgdavo paišdykauti. Mergaitės sukdavosi mamos drabužinėje, matuodavosi šilkines sukneles, dabindavosi puošniomis skrybėlėmis. Berniukai įsmukę į tėčio kabinetą rungtyniaudavo, kuris pirmas atsisės į grafo vietą. Laimėjęs, lyg tikras namų šeimininkas vaikydavo įsivaizduojamus patarnautojus.

Grafai vaikus pratino ir prie darbo. Parke jiems buvo pastatytas namelis, kuriame buvo laikomos grafaičių prižiūrimos vištos ar triušiai. Prie namelio vaikai turėjo ir po darželį. Juose kasė lysves, sodino augalus, rinko derlių. Parke dažnai sukiodavosi ir gėlės itin mėgusi grafienė. Gėlėmis grafienė ne tik grožėdavosi, iš jų žiedų kurdavo dovanoms skirtus herbariumus. Grafas tuo metu daug dėmesio skyrė ūkio reikalams. Net ir nuolat negyvendamas dvare jis pasirūpino, kad valda duotų pelno. Dvaras prekiavo pienu, žuvimi, vaisiais, turėjo karčemą, sūrinę, rūkyklą ir plytinę.

1915 metais prasidėjus karui Tiškevičius su žmona ir vaikais iš Užutrakio pasitraukė į Sankt Peterburgą. Išvykdami pasirūpino, kad vertingi daiktai būtų suslapstyti. Kas užkasta, kas užmūryta, kas tarnams saugoti atiduota. Vertingesni brangakmeniai, aukso dirbiniai, deimantai įsiūti į vaikų drabužius, paslėpti jų lėlėse ir meškučiuose. Toks grafų sumanumas leido jiems svetur laisvai pragyventi 5 metus. Karui pasibaigus į Užutrakį grįžo tik grafienė. Jos vyras Juozapas Tiškevičius 1917 metais Peterburge mirė. Iš pradžių ten buvo ir palaidotas. Be galo savo sutuoktinį mylėjusi našlė itin skaudžiai išgyveno netektį. Viena puošniausių Lietuvos ponių visą likusį gyvenimą vaikščiojo tik juodais rūbais, o iš rankų nepaleisdavo rožinio, kurį meldžiantis naudojęs vyras. Nusprendusi grįžti į Užutrakį, metaliniame karste pargabeno ir vyro palaikus. Jie slapta buvo perlaidoti Užutrakio dvaro parko šlaite. Dėl tarpukaryje galiojusių draudimų grafo amžinojo poilsio vieta liko nepažymėta jokiu paminklu. Ten tik nuolatos žydėjo gėlės, degė lempelė.

Prasidėjus Antrajam Pasauliniam karui grafienė persikėlė pas vyro brolį į Kretingos dvarą. Užutrakį paveldėjęs vyresnysis Tiškevičių sūnus Andrius visam laikui persikėlė į Londoną. Be šeimininkų likęs dvaras buvo nacionalizuotas. Statiniai paskirti dailininkų profesinei sąjungai. Po karo Užutrakyje veikė KGB aukštų pareigūnų sanatorija, po to valstybinė turizmo įmonė. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę Užutrakis perduotas Trakų istoriniam nacionaliniam parkui. Dvaro rūmai restauruoti ir pritaikyti kultūros reikmėms.

 • Užutrakio dvaro sodybos rūmai Balti it gulbė Užutrakio dvaro rūmai pastatyti kai valdas 1897 metais įsigijo grafas Juozapas Tiškevičius. Naujasis savininkas nusprendė, kad pagal jo užimamą padėtį medinis miške stovinti pastatas per prastas ir netinkantis jo šeimai. Iš Varšuvos pakviestas architektas Janas Husas pagal tuo metu vyravusį klasicizmo stilių suprojektavo naujus mūrinius rūmus. Prabangus gyvenamasis…
 • Užutrakio dvaro sodybos arklidė – vežiminė Prie pagrindinio sodybos kelio stovinti arklidė statyta apie 1902 metus, dvarą valdant grafui Juozapui Tiškevičiui. Tuo metu kartu su arklide sodyboje dygo ir kiti ūkiniai, gamybiniai pastatai: tvarkai, svirnai, sandėliai. Arklių veislei ar pardavimui Užutrakyje neaugino, tačiau arklidėse jų žvengimo netrūko. Užutrakyje arkliai buvo laikomi kaip transporto priemonė. Kasdien…
 • Užutrakio dvaro sodybos karvidė Galvijai buvo vienas svarbesnių grafo Juozapo Tiškevičiaus valdomo Užutrakio dvaro pajamų šaltinių. Norint juos veisti reikėjo ir tinkamų erdvių patalpų. Dvaro sodyboje karvidės pastatytos 1895 metais. Jose auginti veisliniai olandiški galvijai. Skaičiuojama, kad tuo metu karvidėse mūkė daugiau kaip šimtas vien melžiamų karvių. Geros veislės karvės buvo itin pieningos. Kasdien primelžtas…
 • Užutrakio dvaro sodybos pirmas namas Užutrakio dvaro sodybos dar išlikęs XVIII-XIX amžiuje statytas tuometinių dvaro šeimininkų Odincų, o vėliau Koreivų gyvenamasis namas. Vėliau dvarą įsigijus grafui Juozapui Tiškevičiui šiame pastate buvo apgyvendinti darbininkai, kurie rūpinosi statybomis. Darbo jiems netrūko. Valdas įsigijęs naujas šeimininkas statė ne tik naujus rūmus, bet ir ne vieną ūkinį, gamybinį pastatą.…
 • Užutrakio dvaro sodybos spirito varykla ir Užutrakio dvaro sodybos spirito varyklos sandėlio Užutrakio dvaro spirito varyklos pastatų kompleksas vienas ryškiausių ūkinės dvaro dalies architektūrinių akcentų. Raudonų plytų mūro varykla ir spirito sandėlis statytas 1896 metais. Spirito sandėlis pastatytas kiek žemiau nei pati varykla. Patalpos viduryje buvo pastatytas didžiulis bakas. Į jį pagaminti gėrimai iš spirto…
 • Užutrakio dvaro sodybos rūsys Gausiu žemės, miškų ir žuvų ūkiu garsėjusiam dvarui rūsys buvo būtinas. Užutrakyje pastatytame skliautiniame rūsyje nuo dienos šviesos buvo slepiami ir sandėliuojami įvairiausi maisto produktai. To meto dvaro šeimininkės gamindamos maistą išmonės nestokojo. Grafai mėgavosi ikrais, lašišomis, omarais, austrėmis. Svečiai būdavo vaišinami miško žibuoklių uogiene ar cukruotais vaisiais. Dvaro sodyboje buvo…
 • Užutrakio dvaro sodybos sarginė Dvaro valdoms prižiūrėti Užutrakį valdant grafas Juozapas Tiškevičius buvo nusamdęs sargą. Kad nieko pro savo budrias akis nepraleistų, jo darbas suplanuotas taip, kad iš namų nereikėtų išeiti. Sargui 1897 metais sodybos pakraštyje pastatytas namelis. Jame įrengtos ir gyvenamosios patalpos ir budėjimo postas. Sargui buvo pavesta prižiūrėti vienintelį į dvarą vedantį sausumos…
 • Užutrakio dvaro sodybos svirnas Prie dvaro sodybos pagrindinio kelio stovintis svirnas statytas XIX amžiaus pabaigoje, kartu su kitais gamybiniai ir ūkiniais dvaro pastatai. Į svirną buvo patenkama per aukštas dvivėres duris. Įėjimą puošė du bokšteliai. Kad būtų patogu įvažiuoti ir išvažiuoti tokios pat durys įrengtos ir kitoje pastato pusėje. Svirne buvo laikomi įvairiausi padargai, buities…
 • Užutrakio dvaro sodybos antras namas Atokiau nuo dvaro sodybos stovintis stačiakampio formos namas statytas 1898 metais. Pastate buvo įrengta dvaro kalvė. Joje dirbantiems kalviams darbo netrūko. Vos ne kasdien tekdavo kaustyti darbinius arklius, kurie į Vilnių po trisdešimt kilometrų vežiojo dvaro karvidėse primelžtą pieną ar soduose priskintus vaisius. Kalvėje tekdavo tvarkyti ir įvairiausius ūkio padargus…
 • Užutrakio dvaro sodybos keltininko namas Sodybos pakraštyje ant Skaisčio ežero kranto stovintis namas buvo skirtas dvaro keltininkui. Mūrinis namas su mediniu gausiai dekoruotu prieangiu statytas 1898 metais. Kaip ir sargas, tame pačiame pastate keltininkas ir gyveno, ir budėjo. Jei sargas prižiūrėjo vienintelį į dvarą vedantį sausumos kelią, tai keltininkas buvo atsakingas už į dvarą vedantį…
 • Užutrakio dvaro sodybos ledainė Galvės ežero pakrantės šlaite stovinti ledainė įrengta XIX amžiaus pabaigoje. Kai dvarą įsigijęs grafas Tiškevičius nusprendė imtis rimtų statybų, kad valdos būtų pritaikytos gyventi jo šeimai. Pagrindinė ledainės pastato patalpa įrengta po žeme. Taip ilgiau buvo galima išlaikyti tinkamą temperatūrą, kad ledainėje laikomi produktai nesugestų. Žiemą ežerui užšalus darbininkai pjausdydavo ledo…
 • Užutrakio dvaro sodybos parkas Pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų beveik pusantro hektaro ploto užimantis Užutrakio dvaro sodybos parkas beveik iš visų pusių supamas vandens. Jo reljefas nestokoja kalvų ir daubų. Dvarą valdantis grafas Juozapas Tiškevičius šioje vietoje kurti parką patikėjo profesionalams. Darbo ėmėsi prancūzų kraštovaizdžio architektas ir botanikas Eduardas Fransua Andre. Jis į Užutrakį…
 • Užutrakio dvaro sodybos senosios kapinės Senųjų Užutrakio kapinių vietoje buvusi pagonių šventykla – alkakalnis. Šios vietos paskirties keisti nenorėjo nė vienas kita dvaro savininkas. XVIII amžiuje Užutrakio dvarą įsigijęs Laurynas Odynecas alkalnio vietoje pastatė barokinė unitų bažnyčią. Mūrinė graikų unitų cerkvė veikė iki 1837 metų. Vėlėsni sodybos savininkai Tiškevičiai toje pačioje vietoje pastatė katalikišką koplyčią.…
 • Užutrakio dvaro sodybos spirito varyklos sandėlis Užutrakio dvaro spirito varyklos pastatų kompleksas vienas ryškiausių ūkinės dvaro dalies architektūrinių akcentų. Raudonų plytų mūro varykla ir spirito sandėlis statytas 1896 metais. Spirito sandėlis pastatytas kiek žemiau nei pati varykla. Patalpos viduryje buvo pastatytas didžiulis bakas. Į jį pagaminti gėrimai iš spirto varyklos atitekėdavo specialiais nutiestais vamzdžiais. Pagal…

Daugiau informacijos: http://www.trakai-visit.lt/lt/ekskursijos-po-uzutrakio-parka-ir-rumus

Darbo laikas:
Gegužės – rugsėjo mėn.
I – II: Nedirba
III – VII: 11.00 val. – 19.00 val.

Spalio mėn. – balandžio mėn.
I – IV: Nedirba
V – VII: 11.00 val. – 16.00 val.

Ekskursijos:
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijoje ( LT, RU, EN kalbomis)
Tel.:

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Savivaldybė : Trakų raj. sav.
Comments