ŠEŠUOLĖLIŲ I DVARO SODYBA

Šešuolėliai istoriniuose šaltiniuose minimi nuo 1334 metų. Čia esantis dvaras priklausė Radviloms, vėliau Jasinskių šeimai.  Dabartinį vaizdą sodyba įgijo valdant Petrui Povilui Končiui. Jis 1900 metais pastatė modernius angliško kotedžo stiliaus rūmus. Ūkinėje dvaro dalyje darbininkai įrengė spirito varyklą, elektrinę. Elektros lemputės apšvietė ne tik ponų kambarius, bet ir tvartus. Aplink rūmus įrengtas prancūziško tipo parkas. Jame vaikščioti mėgdavo dvarininko žmona Helena Končienė. Vyras buvo užsiėmęs dvaro ūkiu, vietos gyventojams kūrė mokyklą, skaityklą. Tad kartu su ponia pasivaikščioti išsiruošdavo dažnas rūmų svečias, gerokai už šeimininką jaunesnis pulkininkas Jonas Variakojis. Jų bendri pasivaikščiojimai vis ėmė ilgėti, kol galiausiai abu prisipažino mylintys vienas kitą. Dvaro šeimininkas, sužinojęs apie išdavystę, išsikraustė į Paryžių. Prieš išvykdamas 1938 m. žmonos meilužiui pardavė dvarą. Jaunas pulkininkas tapo teisėtu dvaro šeimininku ir Helenos Končienės vyru.

Naujajam šeimininkui nuolat dvare apsigyvenus, ūkis ėmė klestėti. Didžiausią pelną duodavo spirito varykla ir parduoti nupenėti veršiai. Tuo metu dvare dirbo 8 bernai, 2 melžėjos, 2 kiaulių šėrėjos. Namų ruošai vadovavo ekonomė, ūkį prižiūrėjo ūkvedys, apskaitos knygas pildė buhalteris. Kambarinės kas mėnesį uždirbdavo po 20 litų. Dar penkis litus papildomai gaudavo už skalbimą ir lyginimą. Kartą tarnaitei apšvarinus seifą, šeimininkai darbininkams įvedė bandomąjį laikotarpį. Kambarinių patikimumą tikrindavo liepdami pirmiausia padirbėti karvių melžėjomis.

Išpuoselėtame Šešuolėlių dvare mėgdavo lankytis prezidentas A.Smetona, ministrai J.Tubelis ir J.Alekna su žmonomis. Prezidentas buvo pamėgęs antrame aukšte esantį miegamąjį su vaizdu į parką. Aukštų valdininkų  ponios su vaikais mėgdavo čia  pavasaroti. Svečiams išvykus dvaro ponas bibliotekoje per dienas vis skaičiuodavo ir pildydavo ūkio knygas. Ponia svetainėje siuvinėdavo ar megzdavo. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Variakojai pasitraukė į Vakarus. Dvaras buvo perleistas tarybiniam ūkiui. JAV įsikūrusiems palikuoniams jis grąžintas atkūrus nepriklausomybę. 1998 metais dvarą įsigijo Lietuvos išeivis Amerikoje Raimundas Petrauskas. Dvare dabar rengiami koncertai, privačios šventės.

  • Šešuolėlių I dvaro sodybos rūmai Raudona sienų spalva ir akinamai baltais langų apvadais bei dantytais sienų kampais akį traukiantys Šešuolėlių dvaro rūmai savo dabartinę išvaizdą įgavo XX a. pradžioje. Perstatymo darbų 1900 metais ėmėsi tuometis dvaro savininkas Petras Povilas Končius. Angliškos stiliaus rūmų projektą parengė vilnietis architektas Tadeušas Rostvorovskis. Jo pasiūlytas rūmų stiliaus tiems laikams…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos ledainė Šešuolėlių dvaro sodyboje ledainė pastatyta 19 amžiaus viduryje, kai rūmus valdė Petras Povilas Končius. Ledainei parinkta vieta netoli rūmų. Apgalvota, kad centrinio pastato rūsyje įrengus virtuvę, maistą gaminančioms šeimininkėms produktų į ledainę nereikėtų per toli vaikščioti. Ledainės forma išskirtinė. Apėjus aplink galima suskaičiuoti net aštuonis dviejų aukštų pastato kampus. Žiemą…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos ūkvedžio namas Vieno aukšto ūkvedžio namą XIX amžiuje pastatė tuometis Šešuolėlių dvaro šeimininkas Petras Povilas Končius. Vos baigus statybas romantizmo formų turinčiame pastate apsigyveno dvaro ūkvedys. Jis buvo vienas svarbiausių asmenų dvare. Ūkvedžiui buvo pavesta prižiūrėti visą ūkį. Tuo metu dvaras didžiausias pajamas gaudavo iš netoliese įrengtos spirito varyklos, nemažai uždirbdavo…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos arklidė Ūkiniame gamybiniame Šešuolėlių dvaro sodybos kieme arklidė iškilo XX amžiaus pradžioje. Tuo metu dvarą valdęs Petras Povilas Končius buvo pasamdęs visą būrį statybininkų. Jie perstatė dvaro rūmus ir atnaujino ne vieną ūkinį pastatą. Į karietas kinkomiems žirgams ir darbiniams arkliams skirtą pastatą nuspręsta statyti dviejų aukštų. Rekonstrukcijų ėmęsis šeimininkas nevengė…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos karvidė-arklidė Kampu suremti karvidės ir arklidė statiniai Šešuolėlių dvaro sodyboje pastatyti XX amžiaus pradžioje. Dvarininkų Končių nusamdyti darbininkai tuo metu nėrėsi iš kailio vieną po kito į viršų keldami ūkinius pastatus. Ilgesniajame neogotikos formų pastate buvo laikomi arkliai. Kampu suremtame mažesniajame statinyje – meldžiamos karvės, mėsiniai jaučiai. Galvijų tuo metu dvare…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos spirito varykla Daugiausia pajamų į dvaro biudžetą nešdavo spirito varykla. Ją įrengti netoli dvaro rūmų sumanė XX amžiaus pradžioje dvarą valdęs Petras-Povilas Končius. Darbininkams teko kaip reikiant padirbėti. Sudėtingo asimetriško tūrio spirito varykla mūryta iš plytų ir lauko akmenų. Iš viso varyklą sudarė net penki skirtingai korpusai. Kiekvienas jų buvo skirtas…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos svirnas Šešuolėlių dvaro svirnas pastatytas XIX amžiaus viduryje. Vieno aukšto pastate dvi nemenkos patalpos, šalia dengtas priesvirnis. Svirne buvo laikomi grūdai, miltai, mėsa, buities daiktai, ūkio padargai. Dažniausiai svirnai buvo statomi iš apvalių, tašytų ar pjautų rastų. Kad jie nesupūtų nuo žemės pakeliami ant akmenų ar medžio trinkų. Senovėje didesni svirnai…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos namas Dvaro darbininkams apgyvendinti skirtas namas pastatytas XX amžiaus pradžioje. Vieno aukšto pastatą statė tuometiniai dvarininkai Končiai. Namas puoštas piliastrais įrėmintais kampai, bokšteliais dekoruotais frontonai. Suklestėjus dvaro ūkiui, šeimininkams teko samdyti nemažai darbininkų. Reikėjo kambarinių, skalbėjų, virėjų, visą namų ruošą prižiūrėjusios ekonomės. Ūkio darbininkai buvo ūkvedžio pavaldume. Tvartuose ir laukuose dirbo…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos parkas Šešuolėlių dvaro parkas įkurtas dar prieš 1855 metus. Vėlesnis savininkas Povilas Petras Končia rekonstravęs rūmus jį pertvarkė. Parką įrengė pagal prancūzišką stilių. Takai ir alėjos nutiestos pagal esantį landšaftą – kalvas, daubas, upelio vingius. Iškastas 0,6 hektarų akmenimis grįstas tvenkinys, šalia jo nudriekta raudonais ąžuolais sodinta alėja. Ją ypač pamėgo…
  • Šešuolėlių I dvaro sodybos senosios kapinės Senosios Šešuolėlių dvaro kapinės įrengtos pačioje miško parko gilumoje. Vieta, atokiau nuo pagrindinių dvaro rūmų ir kelių parinkta, kad niekas netrikdytų čia atgulusiųjų ramybės. Kapinės įrengtos ant stačios kalvos. Į jas veda dvarininkų ir svečių pamėgta raudonųjų ąžuolų alėja. Kad prasideda kapinės žymi aukštas medinis kryžius. Tarp vešinčių krūmų…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Comments