BURBIŠKIO DVARO SODYBA

Burbiškio dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Bene ryškiausią pėdsaką Burbiškio istorijoje paliko didikų Venclovavičių giminė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pareigūnas Stanislovas Venclovavičius dvarą įsigijo 1752 m. Pas lenkų architektą Gižiskį  užsakė dvaro projektą. Jis įgyvendintas po trisdešimties metų, dvarą jau valdant anūkui Ivonui Venclovavičiui. Ivono Venclovavičiaus sūnus Anupras iki šiol išlikusius dvaro rūmus su bokštu dar patobulino. Sienos buvo išklijuotos prancūziškais tapetais, kiekviena patalpa puošta piešiniais, įstatytos riešutmedžio  durys. Baltos glazūros krosnių kokliai buvo puošti laurų vainikais, palmių, ąžuolo šakelių ornamentais.

Statyboms buvo sukviesta  daugiau kaip 1000 baudžiauninkų. Plytos buvo degamos Klygūnų kaime. Iš ten apie du kilometrus iki statybų vietos, baudžiauninkams sustojus į eilę, jos buvo leidžiamos iš rankų į rankas. Jei kuris pavargdavo, būdavo guldomas į specialų lovį ir gaudavo rykščių. Nusikaltusiems baudžiauninkams tekdavo lipti į medį ir kukuoti gegute. Būdavo, kad taip kukuojantį darbininką grafas imdavo ir nušaudavo. Kiti kelioms paroms būdavo uždaromi į tamsų rūsį.

Visiška priešingybė žiauriam šeimininkui buvo jo žmona. Moteris negalėjo iškęsti matydama, kaip jos dvare engiami baudžiauninkai. Tačiau rūstus vyras buvo uždraudęs jai kištis į dvaro reikalus.  Jautri dvaro šeimininkė visiškai palūžo, kai sulaukęs kelerių metų mirė jos sūnus. Jis palaidotas prie senos kedrinės pušies. Ponia netrukus rasta pasikorusi.

1932 metais dvaras buvo parduotas iš Amerikos grįžusiam kunigui Pranciškui Zabielai. Jis dvare įrengė bažnyčią ir kleboniją. Kita pusė dvaro atiteko pradžios mokyklai. 1947 m. pastatai nacionalizuoti. Mokykla dvare išliko, o bažnyčios vietoje įkurtos ūkio dirbtuvės. Nuo 2015 m. Burbiškio dvaro rūmai vėl atviri lankytojams.

  • Burbiškio dvaro sodybos fragmentų oficina Burbiškio dvaro oficina statyta tuo pačiu metu kaip ir dvaro rūmai. Spėjama, kad dvarą valdant Venclovavičiams oficinoje buvo apgyvendinti tarnai. Pasakojama, kad šeimininkus dvare aptarnaudavo dvi tarnaitės. Jos ir patarnaudavo ir valgį šeimininkams gamindavo. Dar viena virėja buvo priskirta ruošti maistą patiems tarnams. Dvare kasdien dirbo ir sodininkas ir ūkvedys.…
  • Burbiškio dvaro sodybos fragmentų parkas Vaizdingame Anykštos upės vingyje Burbiškio dvaro parkas įkurtas XIX a. Kalvotame reljefe esantis parkas užima 5 ha plotą. Didžiausia parko puošmena – tvenkinys  su 7 salomis, kanalais, tilteliais. Pasivaikščiojimams parke suformuotos dailios medžių alėjos. Sodą ir parką tuo metu prižiūrėjęs sodininkas buvo vadintas “agradniku”. Kad spėtų nudribti galybę darbų plačiose…
  • Burbiškio dvaro sodybos fragmentų rūmai Burbiškio dvaro rūmai statyti XIX amžiaus pradžioje. Dvaro šeimininko Stanislovo Venclovavičiaus užsakymu projektą apie 1752 m. parengė lenkų architektas Gižickis. Tačiau nežinia, ar dėl lėšų, ar dėl laiko stokos, statybų sumanymai įgyvendinti tik po trisdešimties metų. Prasidėjusios statybos vyko dideliu pajėgumu. Pasakojama, kad į statybvietę buvo sukviesta  daugiau kaip 1000…
  • Vandens malūnas Netoli Anykštos upės prie dabartinio tilto pastatytas 1926 m.  Seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose minima, kad  malūnas dirbo be paliovos.  Jis aptarnavo ne tik dvarą. Grūdus čia susimalti verždavosi ir valstiečiai.  Malūne grūdai buvo sumalami daug smulkiau nei naminėmis girnomis, tad ir kepiniai skanesni pavykdavo. O štai  Anykštos pakrantėse bei Rubikių paežerėje gyvenantiems ūkininkams  malūnu…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Savivaldybė : Anykščių raj. sav.
Adresas : Parko g. 1B, Burbiškio kaimas, Anykščių rajonas
Telefonas : +37038149255
Daugiau informacijos : www.burbiskis.lt
Comments