AUKŠTOSIOS FREDOS DVARO SODYBA

Šalia Kauno esanti Freda istoriniuose šaltiniuose minima nuo XV amžiaus pradžios. 1799 metais mediniais namais apstatytą, kaimą primenančią Fredą už 76 tūkstančių olandiškų pilnasvorių raudonųjų nupirko žemaičių bajoras Juozapas Godlevskis. 26 metų naujasis šeimininkas buvo nebaigęs gimnazijos. Tačiau pasinaudodamas įvairiomis politinėmis suirutėmis, pasukčiaudamas mikliai susikrovė turtus.

Godlevskis dvarą Fredoje statė kaip užmiesčio rezidenciją. Sodyboje išdygo kolonomis puošti rūmai, dvi oficinos, svečių namai, kumetynas, arklidė, oranžerija, kiti pastatai, buvo įrengtas parkas su tvenkiniais. Vienas tvenkinys buvo J, kitas G raidės formos, trečiasis – apvalus kaip taškas. Taip Godlevskis įamžino savo inicialus. Šalia vieno tvenkinių  buvo pastatęs medinį dvarelį. Jame buvo laikomos gražiausios jo žemių baudžiauninkės.

Į meilužių namelį traukdavęs dvarininkas žmonos gal ir būtų neieškojęs, jei ne senas jo mokslo draugas, dvare dirbęs ekonomu. Šis primygtinai ėmėsi piršliauti jau 64 metų sulaukusiam turtuoliui. Nužiūrėjo 45 metais jaunesnę merginą. Surengus vestuves netrūko apkalbų. Vestuvės taip pat neapsiėjo be nuotykių. Vos išklausęs sveikinimus, jaunikis iš puotos dingo. Tačiau vėl ekonomo įkalbėtas gražiausia karieta grįžo į vestuvių puotą ir į namus parsivežė savo jaunąją žmoną. Jie vaikų nesulaukė, bet kartu nugyveno iki pat J. Godlevskio mirties.

Kai dvarininkas mirė, jo karstą žmonės lydėjo iš Fredos į Garliavos bažnyčią, visą  kelią pasišviesdami smalinėmis žvakėmis. Karstas buvo užmūrytas dešiniajame bažnyčios bokšte.

Po dvarininko mirties dvaras buvo nusavintas Kauno tvirtovės statybai. Našlė, gavusi kompensaciją, išsikėlė gyventi į Kauną. Dvaro teritorijoje buvo pastatyti artilerijos sandėliai, iškilo cerkvė,  arklidė, bausmių atlikimo vieta ir karininkų pirtis.

1918 metais Aukštojoje Fredoje nutarta įrengti Prezidento rezidenciją. Rūmų remontui patvirtinta 20000 auksinų sąmata.

Vėliau Fredoje buvo įkurta Sodininkystės ir daržininkystės mokykla, įsteigtas Botanikos sodas.

 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos oranžerija Vieno aukšto oranžerijos pastatas  primena ištęstą stačiakampį. Virš vienšlaičio oranžerijos stogo kyla aukštas kaminas. Oranžerijos patalpos šaltuoju metu buvo šildomos, kad jose galėtų visą sezoną žaliuoti ir vešėti tiek lietuviški, tiek egzotiški augalai. J. Godlevskio statytos oranžerijos architektūra ar interjeras neišsiskiria. Pastatas statytas taip, kad atliktų savo funkciją, būtų šiltas…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai Juozapo Godlevskio statyti rūmai savo dailumu išsiskyrė iš visų sodybos pastatų. Rūmams dvarininkas parinko aukščiausią sodybos vietą. Rūmai puošti keturių kolonų portiku. Antrame aukšte virš durų įrengtas balkonėlis. Iš čia atsiverdavo peizažinio parko vaizdai, čia grodavo dvaro orkestras. Muziką mėgęs šeimininkas svetainės sienas ir lubas išpuošė tapytais tarp augalų įsipynusių…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos oficinos Aukštosios Fredos dvaro sodyboje J. Godlevskis įrengė dvi oficinas. Jose apgyvendino jam patarnaujančius asmenis.  Tarnams buvo leidžiama įsikurti kartu su savo šeimomis. Bene labiausiai iš visų tarnų J. Godlevskis vertino savo ekonomą, buvusį mokslo draugą. Ekonomas ne tik sprendė ūkinius dvaro reikalus, bet ir padėdavo asmeniniais klausimais. Tik ekonomo dėka…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirmas namas Aukštojoje Fredoje dvaro rūmus įsirengęs bajoras Juozapas Godlevskis šiaurinėje sodybos dalyje pastatė  svečiams skirtą namą. L formos pastate buvo įrengti keli kambariai ilgiau viešintiems kviestiniams svečiams. Po pastatu – vyno rūsys. Pastatas pakito, kai  kuriant Kauno tvirtovę svečių namas kartu su kitais statiniais atiteko Rusijos kariuomenei. Kariškiai per visą…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirmas, antras, trečias kumetynas Aukštosios Fredos sodyboje įsikūręs Juozapas Godlevskis gyvenamuoju būstu aprūpindavo ir darbininkus. Dvaro sodyboje iškilo trys stačiakampio formos kumetynai. Visi jie vieno aukšto. Kumetynuose įrengti vieno, dviejų kambarių butai.  Į kiekvieną butą buvo patenkama pro atskiras duris. Kokio dydžio butą darbininkas gaus, dažniausiai priklausydavo nuo jo šeimos dydžio…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė-ratinė Aukštosios Fredos dvaro sodybos arklidė pastatyta XIX a. pradžioje. Pailgos formos vieno aukšto pastatas buvo skirtas ne tik žirgams ar darbiniams arkliams. Atskira patalpa įrengta dvarininko naudojamoms karietoms bei vežimams. Čia laikytos bričkos, važelės, pakampėse buvo sukrauti karietų ratai, žirgų balnai. Į patalpas buvo patenkama pro plačius dvivėrius vartus…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos paviljonas Aukštosios Fredos dvaro savininkas Juozapas Godlevskis atskiras poilsio patalpas buvo įsirengęs parko viduryje pastatytame paviljone. Kvadratinis statinys išdygo tiesiai ant  tvenkinyje supiltos G raidės formos salelės. Paviljonas buvo apsodintas medžiais. Po visu nedideliu pastatu įrengtas rūsys,  pritaikytas vynui laikyti. Dėl tinkamos temperatūros greta vyno dvaro šeimininkės neretai kraudavo ir kitus…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė pastatyta 1891 metais, kai dvaro valdas nusavino rusų valdžia. Šioje vietoje įkurta Kauno tvirtovė. Jos vadovai sumanė, kad kariškių sielovadai būtina cerkvė. Pseudobizantinės architektūros cerkvė Aukštojoje Fredoje buvo Kauno soboro padalinys. Maldos namuose tilpdavo apie  200 žmonių. Dažniausi lankytojai – greta įsikūrę artilerijos…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos antra arklidė Aukštosios Fredos dvarą valdęs bajoras Juozapas Godlevskis XIX amžiaus II pusėje ūkinius pastatus ėmė plėsti. Ant G formos tvenkinio kranto buvo pastatyta antroji dvaro arklidė. Vienas šalia kito iškilo du erdvūs, ilgi pastatai. Juos jungė mūro tvora. Šiaurinėje tvoros pusėje buvo įrengti platūs vartai. Tarp korpusų už tvoros suformuotas…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos antras namas Vakariniame Aukštosios Fredos sodybos pakraštyje stūksantis namas statytas 1890 metais. Iš kelių pusių sodo apsuptame name buvo apgyvendinti kariai. 1920 metais vaizdingoje vietoje esančiame name įkurta klebonija. Vėliau namui vėl grąžinta pirminė paskirtis, jame apsigyveno žmonės.
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūsys Aukštosios Fredos dvaro vietoje įkūrus Kauno tvirtovę, teritorijos pakraštyje už sodo įrengtas nemenkas rūsys. Jo viršus ir šonai užpilti žemėmis. Per laiką rūsys apaugo velėna, taip tik dar geriau apsisaugodamas nuo temperatūrų skirtumų. Rūsyje buvo laikomos įvairiausios daržovės, keliavusios ant kariškių pietų stalo.
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos vartai Aukštosios Fredos dvaro sodybos vartai statyti įsteigus Botanikos sodą. Taip norėta sukontroliuoti lankytojų srautus. Vartai išdygo apie 1925 metus į vakarus nuo rūmų.  Šalia dviejų dalių vartų įrengtos patalpos bilietų kasai ir budėtojui. Jis sėdėjo arčiau pėstiesiems skirtų vartelių. Kiekvieną įeinantį įspėdavo elgtis atsakingai. Greta didesni vartai buvo skirti transporto…
 • Aukštosios Fredos dvaro sodybos parkas Aukštosios Fredos dvaro sodybos parką pradėjo formuoti bajoras Juozapas Godlevskis. Darbininkams buvo liepta iškasti du tvenkinius, kurių forma priminė jo inicialus. Vienas tvenkinys J formos – kaip pirmoji vardo raidė, o antrasis G – kaip pirmoji pavardės raidė. Parke ir sodyboje apstu pagrindinio Godlevskių giminės herbo akcento – lelijos –…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Savivaldybė : Kauno m. sav.
Adresas : Ž. E. Žilibero g. 6, 46324, Kaunas
El. paštas : bs@vdu.lt
Daugiau informacijos : http://botanika.vdu.lt
Comments