PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIS

Kauno marių pusiasalyje Pažaislio kamaldulių vienuolynas pradėtas statyti XVII amžiuje. Vienuolynui vietą išrinko ir statybas finansavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Kristupas Zigmantas Pacas. Jis su šeima vienuolyne ir buvo palaidotas. Mažam tikinčiųjų ratui skirtas vienuolynas kainavo aštuonis milijonus auksinių. Pasipylė pasakojimai, kad K.Z. Pacas taip bandė išpirkti savo kaltę už šiose vietose išprievartautą jaunutę merginą. Kiti spėliojo, kad didikas bando išvaikyti Pažaislio kalną  pamėgusius velnius. Pats vienuolyno sumanytojas visą savo dėmesį buvo sutelkęs į darbininkų paieškas. Architektus vienuolyno statyboms jis pasikvietė iš Italijos. Iš užsienio atvyko ir Šventuosius vartus, bažnyčią, zakristiją dekoravęs tapytojas ir skulptorius. Vienuolyno fundatorius akylai prižiūrėjo ir sąskaitas. Derėdamasis ir ieškodamas, kur pigiau parduodamos statybinės medžiagos, parašė ne vieną laišką. Dėl statybinių medžiagų tarpininkavo ir vienuoliai. Netoli marmuro laužyklų prie Krokuvos įsikūrusio pagrindinio Lenkijos ir Lietuvos kamaldulių vienuolyno pastangomis Pažaislyje netrūko marmuro. Juodu ir raudonu marmuru buvo dengtos sienos, durų apvadai, balkonai, išklotos  grindys. Italai architektai Džiovanis Fredianis, broliai Karolis ir Pjetras Putiniai vienuolyno kompoziciją kūrė pagal kamaldulių vienuolių herbą – du balandžius, geriančius iš vienos taurės. Balandžius atstojo du prigludę sodai, o taurę – vidurinė sklypo dalis su alėja. Bažnyčia, vienuolyno šiaurinis ir vidinis korpusai su uždarais kiemeliais šventorių skyrė nuo vienuolių atsiskyrėlių celių – eremo.  Norint patekti į šventorių, tekdavo praeiti  trejus vartus.

Išpuoštame vienuolyne įsikūrę vienuoliai laikėsi griežtos asketiškos tvarkos. Kamalduliai įsipareigodavo nuolatos gyventi celėse, kasdien dirbti fizinius darbus, tarpusavyje nesikalbėti.  Vietos gyventojai pasakodavo, kad tyloje gyvenantys vienuoliai sutikę vienas kitą teištardavo “Atmink, kad mirsi.” Patys miegodavo celėse padėtuose karstuose, po galvą dėdavosi plytą. Stebino ir vienuolių mityba. Mėsos jie nevalgė, tačiau ant pietų stalo atsidurdavo šventoriaus šuliniuose užauginti vėžliai. XIX amžiuje vienuolynas buvo nusiaubtas Napoleono armijos karių. Po 1831 metų sukilimo turtas konfiskuotas ir perduotas ortodoksų vienuoliams. Tarpukariu vienuolyne įsikūrė Šv. Kazimiero kongregacijos seserys. Po Antrojo pasaulinio karo čia veikė senelių namai, ligoninė. Atgavus Nepriklausomybę vienuolynas grąžintas Šv. Kazimiero seserų kongregacijai.

 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia Iš visų Pažaislio kamaldulių vienuolyno pastatų savo dydžiu ir architektūra išsiskiria bažnyčia. Jos kertinis akmuo pašventintas 1667 metais. Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios statybomis kaip ir visu vienuolyno ansambliu rūpinosi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris Kristupas Zigmantas Pacas. Kad vidurį miškų iškilusio vienuolyno bažnyčia žavėtų ne tik…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio, vienuolyno šiaurės namas
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio vienuolyno pietų namas Kauno marių pusiasalyje ištaigingą vienuolyną pastatyti užsimojęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris Kristupas Zigmantas Pacas buvo sumanęs, kad jame gyvens dvylika tėvų kamaldulių. Šiaurinis ir pietinis vienuolyno namai pastatyti XVII amžiaus pabaigoje. Šiauriniame pastate buvo įrengtas mažasis ir didysis refektoriumai. Pastarasis buvo bene ištaigingiausia patalpa visame name. Jo sienas…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės oficina Šiaurinė Pažaislio vienuolyno oficina pastatyta kartu su kitais vienuolyno statiniais XVII amžiaus pabaigoje. Vienaaukštė oficina buvo sujungta su šventoriumi, \ o pagrindiniu fasadu atsukta į didįjį vienuolyno kiemą. XIX amžiaus pirmojoje pusėje čia veikė malūnas. Vėliau oficina paskirtį keitė. Kai kamalduliai Rusijos valdžios nurodymais iš vienuolyno pasitraukė, oficina buvo…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio pietų oficina Vienaaukštė pietinė oficina pastatyta XVII amžiaus pabaigoje. Tai buvo vienas pirmųjų vienuolyno ansamblyje pabaigtų statinių. Dar vykstant statybos darbams, oficinoje jau buvo galima gyventi. Kol Kauno marių pusiasalyje plušo plytas mūrijantys statybininkai, darbavosi pastatus gražinantys skulptoriai ir tapytojai oficina tarnavo kaip gyvenamasis pastatas. Čia buvo įrengti kambariai, atskira patalpas…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio svečių namas su Šventaisiais vartais Pažaislio vienuolyno svečių namas priešais liepų alėją išliko XVII amžiaus pabaigoje. Jį projektavo tas pats architektas kaip ir vienuolyną, italas D. B. Fredianis. Nors vienuoliai kamalduliai gyveno asketišką gyvenimą, atklydusių svečių už vartų neišprašydavo. Svečių namuose apsistodavo pakeleivingi tikintieji, piligrimai. Jie čia gaudavo ne tik nakvynę,…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremito namas Trys iki šių dienų išlikę nameliai buvo skirti vienuoliams atsiskyrėliams – emeritams. Pirmieji namai statyti naudojant medieną. Mūriniai namai pradėti statyti tik 1739 metais. Pagal Pažaislio vienuolyno projektą jų turėjo būti pastatyta nuo 20 iki 24. Tačiau planas pranoko realybę. Pradėję darbus statybininkai ereme keturiomis eilėmis buvo pastatė trylika…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio novicijaus šiaurės namas Trys iki šių dienų išlikę nameliai buvo skirti vienuoliams atsiskyrėliams – emeritams. Pirmieji namai statyti naudojant medieną. Mūriniai namai pradėti statyti tik 1739 metais. Pagal Pažaislio vienuolyno projektą jų turėjo būti pastatyta nuo 20 iki 24. Tačiau planas pranoko realybę. Pradėję darbus statybininkai ereme keturiomis eilėmis buvo pastatė…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio novicijaus pietų namas Trys iki šių dienų išlikę nameliai buvo skirti vienuoliams atsiskyrėliams – emeritams. Pirmieji namai statyti naudojant medieną. Mūriniai namai pradėti statyti tik 1739 metais. Pagal Pažaislio vienuolyno projektą jų turėjo būti pastatyta nuo 20 iki 24. Tačiau planas pranoko realybę. Pradėję darbus statybininkai ereme keturiomis eilėmis buvo pastatė…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio varpinė Rytiniame Pažaislio vienuolyno pakraštyje kyšanti varpinė pastebima iš tolo. Vienuolyne įsikūrus atsiskyrėlišką gyvenimą išpažinusiems vienuoliams kamalduliams, vietiniai ėmė juokauti, kad aukštas varpinės bokštas vienintelė galimybė dvasininkams pamatyti pasaulį. Vienuolikos metrų aukščio bokštas pastatytas XVIII amžiuje. Jo apačioje buvo įrengtas altorius, aukščiau balkonėlis. Pagal Pažaislio vienuolyno fundatoriaus Kristupo Zigmundo Paco sumanymą…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio skalbykla Prie šiaurinio vienuolyno sparno prijungta skalbykla pastatyta XVIII amžiuje, kartu su kitais vienuolyno ansamblio pastatais. Visai netoli vienuolių namelių iškilusioje skalbykloje, ne tik buvo skalbiami vienuolių abitai ar patalynė. Tame pačiame pastate įrengta kirpykla. Atskira patalpa buvo skirta medui sukti ir net trauktinei gaminti. Nors patys vienuoliai ne tik gėrimais…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio ratinė Pažaislio vienuolyno ūkinio kiemo šiaurinėje pusėje stovinti ratine pastatyta XVIII amžiuje. Ratinę darbininkai surentė iš rąstų, stogą dengė malksnomis. Stačiakampiame pastate buvo keturios atskiros patalpos. Jose vienuoliai kamalduliai laikė karietas ir vežimus. Ratinėje buvo priglaudžiami ir į vienuolyną atvykusių pakeleivių, piligrimų transporto priemonės, čia buvo saugomos ir svečių namuose apsistojusių…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidė Kaip ir kiti ūkiniai pastatai, taip ir arklidė pastatyta Pažaislio vienuolyno ūkiniame kieme. XVIII amžiuje pradėjus darbus, kaip pagrindinė statybinė medžiaga naudota mediena. Arklidėse buvo laikomi vienuolių poreikiams reikalingi arkliai. Čia tekdavo priglausti ir atvykusių pakeleivių arklius ir dailius fundatorių žirgus. Jais kinkytomis karietomis prašmatnūs ponai į vienuolyną atvykdavo ne…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Didieji vartai ir alėjos tvora su dvejais vartais Įspūdingi Didieji vartai – pirmasis vienuolyno statinys. Jie iškilo vos pradėjus statybas XVII amžiuje. Iš pilko skandinaviško smiltainio pastatyti vartai atveria kelią į Pažaislio vienuolyno sakralinę erdvę. Įžengus pro Didžiuosius vartus atvykėliai patekdavo į liepų alėją. Ją perėjus pasitikdavo dar vieni Šventieji vartai,…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus tvora su vartais Visą pagrindinę Pažaislio vienuolyno ansamblio teritoriją nuo prašalaičių akių dengė aukšta pustrečio metro aukščio tvora. Vientisa tvora sumūryta XVII amžiaus pabaigoje. Ji prasideda nuo Didžiųjų vartų ir abipus liepos alėjos tęsiasi iki svečių namų, toliau dvejomis linijomis jungia kitus vienuolyno pastatus. Tik ją pastačius vienuoliai galėjo kontroliuoti…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremo tvora su vartais Visą pagrindinę Pažaislio vienuolyno ansamblio teritoriją nuo prašalaičių akių dengė aukšta pustrečio metro aukščio tvora. Vientisa tvora sumūryta XVII amžiaus pabaigoje. Ji prasideda nuo Didžiųjų vartų ir abipus liepos alėjos tęsiasi iki svečių namų, toliau dvejomis linijomis jungia kitus vienuolyno pastatus. Tik ją pastačius vienuoliai galėjo kontroliuoti…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės sodo tvora su vartais Visą pagrindinę Pažaislio vienuolyno ansamblio teritoriją nuo prašalaičių akių dengė aukšta pustrečio metro aukščio tvora. Vientisa tvora sumūryta XVII amžiaus pabaigoje. Ji prasideda nuo Didžiųjų vartų ir abipus liepos alėjos tęsiasi iki svečių namų, toliau dvejomis linijomis jungia kitus vienuolyno pastatus. Tik ją pastačius vienuoliai galėjo…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio pietų sodo tvora su vartais Visą pagrindinę Pažaislio vienuolyno ansamblio teritoriją nuo prašalaičių akių dengė aukšta pustrečio metro aukščio tvora. Vientisa tvora sumūryta XVII amžiaus pabaigoje. Ji prasideda nuo Didžiųjų vartų ir abipus liepos alėjos tęsiasi iki svečių namų, toliau dvejomis linijomis jungia kitus vienuolyno pastatus. Tik ją pastačius vienuoliai galėjo…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus šiaurės šulinys
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus pietų šulinys Pažaislio vienuolyno šventoriuje priešai įėjimus į oficinas stovintys du šuliniai įrengti XVII amžiaus pabaigoje. Šulinių sienos mūrytos iš lauko akmenų. Viršutinė dalis iš smiltainio. Retai kur Lietuvoje sutinkamo baroko epochos šuliniai puošti grakščiomis kalto metalo karūnomis. Šiuose šuliniuose mėsos nevalgantys vienuoliai kamalduliai augindavo vėžlius. Juos šerdavo, prižiūrėdavo. Galiausiai…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremo šulinys Pažaislio kamaldulių vienuolyno eremitoriume šulinys įrengtas visai netoli buvusios pirties. Jis pastatytas XVII amžiaus pabaigoje. Iš čia semiamas vanduo buvo naudojamas ne tik praustis. Nemažai vandens reikėjo netoliese veikiančiais skalbyklai. Joje buvo skalbiami vienuolų abitai, patalynė. Šulinys buvo uždengtas stogeliu su vėtrunge. Vėliau vienuolyne įsikūrus stačiatikių maldininkams, padarytas naujas…
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio kelio šiaurės stulpas
 • Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio kelio pietų stulpas Pažaislio vienuolyno ansamblio pradžią ženklina du XVII amžiuje pastatyti keliastulpiai. Jie pastatyti abipus kelio vedančios į Didžiuosius vartus ir liepų alėją. Retai kur Lietuvoje sutinkami baroko epochos keliastulpiai nutašyti iš rausvo granito. Tiek šiaurės tiek, tiek pietų keliastulpis vertilios cilindro formos su pusrutulio viršūnėmis. Mažosios architektūros statiniai įsilieją…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Savivaldybė : Kauno m. sav.
Comments