PALIESIAUS DVARO SODYBA

XVII a. Paliesiaus dvare stovėjo mediniai dviejų galų rūmai.  Tvartuose buvo laikoma po porą karvių, avių, ožkų ir nė vieno arklio. Tokį skurdų dvarą 1736 metais įsigijo Livonijos valdžios pareigūnas Kazimieras Jonas Kublickas. Naujasis šeimininkas statybas pradėjo nuo arklidės. Dvarininkas nusprendė, kad bent laikinai tiks ir čia apsigyventi. Vėliau darbininkai iš akmenų sumūrijo dar tris ūkinius pastatus. Tik tada šeimininkai pastatė neįmantrų plytinį gyvenamąjį namą.

Ūkį prikelti sumanę Kublickai užveisė didelį gyvulių ūkį, pasirūpino modernia technika. Ėmę plėsti prekybą Mielagėnams parūpino miestelio teises,  įrengė didžiulę karčiamą, o priešais ją išgrindė turgaus aikštę. Įsukus prekybą imtasi mūrinės bažnyčios statybos.

Visus ūkio darbus dvare nudirbdavo baudžiauninkai. Už tai gaudavo po pusvalakį žemės, galėjo važiuoti į pono mišką malkų ar į ganyklas šieno. Su dvarininkais gerai sutarę baudžiauninkai net ir pasibaigus baudžiavai nuo darbų neatsitraukė. Atvykę kazokai net su bizūnais juos išvaikyti bandė. Prie permainų sunkiai prisitaikė ir patys šeimininkai, tuo metu dvarą valdę  Kazimiero Kublicko anūkai. Ūkis ėmė merdėti. Dvarą buvo nuspręsta parduoti, jis kurį laiką ėjo iš rankų į rankas. Prieš  Antrąjį pasaulinį karą pateko į Baltarusijos teritoriją ir buvo nacionalizuotas.  Dvaro turtas išgrobstytas.  Dabar privatizuotas dvaras restauruotas. Čia įrengtas restoranas, viešbutis, vyksta renginiai.

  • Paliesiaus dvaro sodybos prižiūrėtojo namas Paliesiaus dvaro sodyboje prižiūrėtojo namas buvo vienas pirmųjų akmeninių pastatų. Jo statybomis užsiėmė vos dvarą įsigijęs Livonijos valdžios pareigūnas Kazimieras Jonas Kublickas. Į vieną pastatą jis sumanė sujungti gyvenamąsias patalpas, arklinę ir ratinę. Iškilęs namas ties viduriu buvo dviejų aukštų, o šonuose vieno aukšto. Į šoninius priestatus vedė dvivėriai vartai,…
  • Paliesiaus dvaro sodybos tvartas Pirmieji Paliesiaus dvaro savininkai tvartuose laikė po dvi karves, dvi ožkas, dvi avis, po vieną ožį bulių ir septynias vištas. Dvarą pradėjus valdyti Kublickų giminei, ūkį iš karto nuspręsta plėsti. Šeimininkas pasirūpino modernia technika, prisipirko gyvulių. Jiems reikėjo ir naujų erdvių tvartų. Naujovėmis domėjęsis dvarininkas tvartą statė unikalios Lietuvoje pasagos formos.…
  • Paliesiaus dvaro sodybos kulto pastatų ansamblis Pirmoji medinė bažnyčia Mielagėnuose buvo pastatyta dar 1760 metais. Mūriniai maldos namai čia iškilo Paliesiaus dvarą įsigijusio Livonijos valdžios pareigūno Kazimiero Jono Kublicko iniciatyva. Nusprendęs vystyti prekybą jis visomis išgalėmis į Mielagėnus bandė prisivilioti pirklius. Jiems pastatė karčiamą, išgrindė turgaus aikštę, įrengė parduotuvės. Kai gyventojų ėmė gausėti, o verslas…
  • Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas Miečionyse įkurtas XVI amžiaus antrojoje pusėje per Valakų reformą. Perskirsčius kaimus kiekvienam sodybos šeimininkui buvo skirta po valaką žemės. Naujakuriai čia sodybas kūrė abipus vienos ilgos gatvės. Į ją buvo atgręžti vis trobesiai. Arčiausiai gatvės buvo statomas gyvenamasis namas, už jo tvartas. Antrojo linijoje priešais…

Lietuvos Dvarai : Dvarai
Savivaldybė : Ignalinos raj. sav.
Comments