Užutrakio dvaro sodybos spirito varyklos sandėlis
Lietuvos Dvarai : Užutrakio dvaro sodyba