Alantos dvaro sodybos svirno liekanos

Į rytus nuo Alantos dvaro sodybą juosiančių vartų stovintis svirnas statytas XX a. Vieno aukšto statinys suręstas iš rąstų. Svirno viduje – keturios skirtingos patalpos. Jose buvo laikomi įvairiausi dvaro buityje naudojami rakandai. 2001 metais svirną nusiaubė ugnis. Dabar dalis pastato suremontuota.

Alantos dvaro sodybos svirno liekanos
Lietuvos Dvarai : Alantos dvaro sodyba
Savivaldybė : Anykščių raj. sav.
Redaktorius