• Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Medininkų pilis XVIII amžiaus pabaigoje pastatyta Medininkų pilis didžiausia keturkampė aptvarinė pilis. Visa pilies teritorija užėmė daugiau kaip šešių hektarų plotą. Savo dydžiu Medininkų pilis gerokai pranoko ne tik Lietuvos, bet ir Livonijos aptvarines pilis. Išoriniam priešui atremti statyta pilis buvo geriausiai Lietuvoje pritaikyta flanginei gynybai. Kad priešui būtų…
  • Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčia, Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso varpinė Parapinė bažnyčia Medininkuose buvo pastatyta dar 1391 metais. Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas, šalia jos, vienuolyne įkurdino vienuolius augustijonus. Tačiau nei jiems, nei maldos namams ramybės nebuvo. Dažni kryžiuočių išpuoliai, siaučiantys gaisrai bažnyčią vis niokojo. 1788 metais…
  • Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčia, Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso varpinė Parapinė bažnyčia Medininkuose buvo pastatyta dar 1391 metais. Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas, šalia jos, vienuolyne įkurdino vienuolius augustijonus. Tačiau nei jiems, nei maldos namams ramybės nebuvo. Dažni kryžiuočių išpuoliai, siaučiantys gaisrai bažnyčią vis niokojo. 1788 metais…
  • Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso klebonija Medininkų gyventojai net penkis dešimtmečius caro valdžios prašė miestelyje leisti statyti maldos namus. Nesulaukę teigiamų sprendimų koplyčią net buvo įsirengę kluone. Statybos prasidėjo tik tarpukarius. Iškilus trinavei bažnyčiai reikėjo ir gyvenamųjų patalpų klebonui. Vieno aukšto klebonija pastatyta pagal liaudišką architektūrą. Įėjimą į medinį pastatą puošia keturiais mediniais stulpais…