• W końcu XIV wieku zbudowano zamek w Miednikach, największy czworoboczny zamek obronny. Cały terytorium zamku zajmuje powierzchnię ponad sześciu hektarów. Swoją wielkością przewyższał nie tylko obronne zamki na Litwie, ale również w Inflantach. Zamek był doskonale przystosowany do obrony bezpośredniej. Zbudowano go na bagnistym terenie. Ze wszystkich stron otoczony szerokim i głębokim rowem oraz murem…
  • Kościół parafialny w Miednikach zbudowano w 1391 roku. Wielki książę litewski Witold założył obok niego klasztor. Jednakże częste najazdy Krzyżaków ciągle dewastowały kościół. W 1788 roku  rozpoczął budowę drewnianego domu modlitwy w Miednikach ksiądz Marcin Gałecki. Istniał do 1831 roku, zanim władza carska nie zamknęła świątynię. Budowa nowego drewnianego kościoła rozpoczęła się dopiero w okresie…
  • Uderzenia dzwonu informowały miejscowych mieszkańców, kiedy zbierać się na kolejne nabożeństwa lub na odpusty. Bito w dzwon z drewnianej dzwonnicy, zbudowanej naprzeciwko kościoła. Podobnie jak kościół, została zbudowana w okresie międzywojennym. Wszystkie otwory dla dzwonów miały półokrągłe arkady i zamykane okiennice.
  • Parterowa plebania zbudowano w stylu ludowym. Drzwi prowadzące do drewnianego budynku zdobił ganek wsparty na czterech drewnianych kolumnach. Wewnątrz – trzy glazurowane piece kaflowe. W przestronnym budynku zamieszkał pleban obsługujący parafię. Tutaj również przybywała pomagająca jemu gospodyni. Oddzielne pomieszczenie było przeznaczone do przyjmowania parafian.