ZESPÓŁ DWORSKI W POLESIU

W XVII w. we dworze w Polesiu stał drewniany dwór dwuskrzydłowy. W oborach trzymano po kilka krów, owiec, kóz i ani jednego konia. W 1736 roku taki biedny dwór nabył urzędnik inflancki Kazimierz Jan Kublicki. Nowy gospodarz budowę rozpoczął od stajni. Ziemianin postanowił, że będzie można zamieszkać tutaj tymczasowo. Później robotnicy wybudowali z kamieni jeszcze trzy budynki gospodarcze. Tylko wtedy gospodarzowi zbudowano niewymyślny ceglany dom mieszkalny.
Kubliccy postanowili wskrzesić gospodarkę i założyli wielkie gospodarstwo hodowlane, zadbali o nowoczesną technikę. Gdy zaczął kwitnąć handel, postarali się o to, aby Mielegiany otrzymały prawa miejskie, założyli wielką karczmę, a naprzeciwko – plac targowy. Gdy rozkręcono handel, zabrano się na budowę kościoła.
Wszystkie prace gospodarcze wykonywali chłopi pańszczyźniani. Za pracę otrzymywali po włócze ziemi, mogli jeździć do lasu po drewno, lub na pastwiska po siano. Chłopi pańszczyźniani dobrze dogadywali się z właścicielami, nawet po zniesieniu pańszczyzny nie rzucili pracy. Nawet przybyli Kozacy próbowali ich rozpędzić batami. Do zmian trudno dostosowywali się również sami gospodarze, w owym czasie dworem zarządzali wnuki Kazimierza Kublickiego. Gospodarstwo zaczęło podupadać. Postanowiono dwór sprzedać, przez jakiś czas przechodził z rąk do rąk. Przed II wojną światową dwór trafił na terytorium Białorusi i został znacjonalizowany. Majątek dworu został rozkradziony. Obecnie dwór został sprywatyzowany i jest odbudowywany. Tutaj znajduje się restauracja i hotel, odbywają się imprez.

  • Dom zarządcy – to jeden z pierwszych budynków kamiennych we dworze w Polesiu. Zbudował go Kazimierz Jan Kublicki. W jeden budynek połączono pomieszczenia mieszkalne, stajnię i wozownię. Budynek w środku był piętrowy, natomiast po bokach – parterowy. Do bocznych przybudówek prowadziły wrota dwuskrzydłowe, przez które przejeżdżał prosto karetą powracający do dworu właściciel. Pomieszczenia mieszkalne urządzono…
  • Gdy dworem zaczęła zarządzać rodzina Kublickich, postanowiono od razu rozszerzyć gospodarstwo. Zainteresowany nowinkami ziemianin oborę zbudował w kształcie podkowy. Ściany w ten sposób wygiętego budynku w ciągu całego dnia były ogrzewane przez  słońce. W ten sposób bez dodatkowych inwestycji wewnątrz było ciepło. W oborze trzymano świnie, krowy, konie i inne zwierzęta hodowane we dworze. Obecnie…
  • Pierwszy drewniany kościół w Mieleganach zbudowano w 1760 roku. Murowany dom modlitwy powstał, gdy dwór w Polesiu nabył Kaziemierz Jan Kublicki. Budowa trwała kilka lat. Kościół został ozdobiony obrazami namalowanymi przez Wincentego Smokowskiego, za którego wyszła córka Kublickich, oraz posągami św. Piotra i Pawła. Do naszych czasów zachowały się świeczniki z herbami rodu magnackiego oraz…
  • Po wprowadzeniu pomiary włócznej we wsi Miečionys powstała w XVI w. ulicówka, składająca się z dwudziestu jeden gospodarstw. Po ponownym podziale wsi, każdemu gospodarzowi zagrody wydzielone jedną włókę ziemi. Osadnicy zakładali gospodarstwa po obu stronach długiej ulicy. Najbliżej ulicy budowano dom mieszkalny, za którym stawała obora. W drugiej linii naprzeciwko domu stawały inne budynki. Do…

Lietuvos Dvarai : Lista dworów
Savivaldybė : Ignalinos raj. sav.
Telefonas : +370 626 82 760
Comments