ZAMEK NA WYSPIE W TROKACH

Zamek na Wyspie w Trokach to jedyny zamek w Europie Wschodniej położony na wyspie. Otoczoną trzema łączącymi się ze sobą jeziorami miejscowość po pomyślnym polowaniu odkrył książę Giedymin, który postanowił zbudować tu zamek. Po zmianie władców, książę Kiejstut, pragnący dogodzić pochodzącej z Połągi żonie, rozpoczął budowę na wyspie jeziora Galwie. Ściany gotyckiego zamku nie były jeszcze ukończone, gdy Kiejstuta zaatakowało w Trokach dwunastotysięczne wojsko krzyżackie. Zamek pochłonęły płomienie. Prace budowlane kontynuowano po śmierci Kiejstuta. Podjął się tego jego syn Witold. Żeby powstający zamek nie ustępował krzyżackiemu, zaprosił on architekta Zakonu. Pracownicy budowali zamek z kamieni. Do wiązania materiału budowlanego stosowali spoiwo wapienne. Zamek ozdobiono czerwoną cegłą, wykonano sklepienia cylindryczne. Wzniesiono 33-metrową wieżę obronną – donżon. Na jego szczycie wykonano kapliczkę władcy, a na dole – bramę z mostem zwodzonym. Kolejne trzy masywne wieże obronne powstały w narożach przedzamcza. W każdej z nich zmieściło się po piętnaście armat. W dwóch skrzydłach zamku książęcego znajdowało się dziewięć komnat mieszkalnych. Wystawną komnatę reprezentacyjną zdobiły okna witrażowe oraz zdobione sklepienia gwiaździste. Do ogrzewania zamku wykonano instalację ogrzewania powietrznego. Zamek w Trokach uchodził za najnowocześniejszy na Litwie.
Od 1409 roku Witold przeniósł do Trok wszystkie funkcje stolicy. Przechowywano tu Metrykę Litewską, skarbiec państwa. Do nowoczesnego zamku Witold jednego po drugim zapraszał czcigodnych gości. Gdy w ramach rozważania idei koronacji Witolda do Trok zjechali królowie, książęta oraz ich posłowie, uczty trwały kilka tygodni. Ubito wtedy 700 jałówek, baranów i wieprzów, 600 żubrów, 100 łosi. Codziennie na stół podawano po 700 beczek miodu pitnego i wina.
W XVI w. zamek stał się miejscem wygnania. Więziono w nim ważne, szlachetnie urodzone osoby. W późniejszym okresie zamek przejął Zygmunt August, który zamierzał go zrekonstruować. Rozpoczęte prace unicestwiła wojna rosyjsko-szwedzka. W 1962 roku do pałacu książęcego przeniesiono Muzeum Historyczne w Trokach.

 • Na wyspie jeziora Galwie książę Kiejstut budowę zamku trockiego rozpoczął w XVI w. Jego prace przerwały ataki krzyżaków. Budowę kontynuował syn Kiejstuta Witold. Po zaproszeniu architekta zakonu krzyżackiego, na wyspie wzniesiono dwa skrzydła dwupiętrowego pałacu. Po jednej stronie połączyła je wysoka ściana, po drugiej – pięciopiętrowy donżon, na dole którego wykonano wjazd z mostem zwodzonym.…
 • Mur obronny otaczający zamek w Trokach zaczęto wznosić po ukończeniu prac budowy zamku. Murowaną ścianę budowano na samym skraju wyspy. W niektórych miejscach jej fundamenty są nawet zanurzone w jeziorze. Pracownicy budowali ścianę z kamieni. Jej górna część była przysłonięta betonowym daszkiem. Żeby mury nie runęły pod wpływem stałego oddziaływania wody, w niektórych miejscach pod…
 • Wciśnięta między murem obronnym oraz skrzydłem południowym kazamat wieża nad bramą powstała w XV w. Czworokątna wieża służyła jako brama do zamku. Na dole trzypiętrowego budynku wykonano wjazd z mostem zwodzonym. Przewidziano tu również pomieszczenia dla strażników. Górna część budynku ma charakter obronny. Po całym obwodzie rozmieszczono otwory strzelnicze.
 • Wieże o charakterze obronnym: południowo-wschodnia i północno-zachodnia powstały w XV wieku. Czteropiętrowa wieża jest kwadratowa na dole, okrągła na górze. Na każdej kondygnacji wykonano zaledwie po jednym pomieszczeniu. Można było się do nich dostać schodami spiralnymi. W pomieszczeniach na drugim i trzecim piętrze z każdej strony rozmieszczono stanowiska strzelnicze. Po wejściu na samą górę, na…
 • W wieży południowo-zachodniej zamku trockiego funkcjonowało niegdyś więzienie. Trzymano w nim osoby, które nie usłuchały władcy. Pozostałe pomieszczenia pełniły funkcje obronne. Do wnętrza budynku można się było dostać schodami spiralnymi. Już od drugiego piętra pomieszczenia na planie kwadratu zastępowała okrągła przestrzeń. W nich po całym obwodzie wykonano pięć otworów strzelniczych dla armat. Na samej górze,…
 • Wieże o charakterze obronnym: południowo-wschodnia i północno-zachodnia powstały w XV wieku. Czteropiętrowa wieża jest kwadratowa na dole, okrągła na górze. Na każdej kondygnacji wykonano zaledwie po jednym pomieszczeniu. Można było się do nich dostać schodami spiralnymi. W pomieszczeniach na drugim i trzecim piętrze z każdej strony rozmieszczono stanowiska strzelnicze. Po wejściu na samą górę, na…
 • Między dwie wieże zamku trockiego wcisnęły się wzniesione w XV wieku długie kazamaty, przystosowane do potrzeb gospodarczych zamku. Ich dolne piętra przekształcono w magazyny zamkowe. Na pierwszym piętrze wykonano pokoje. Zamieszkiwała je służba książęca. Wszystkie pokoje służby były przejściowe. W niewielkich przestrzeniach najczęściej mieściło się łóżko, kufer do trzymania rzeczy. Pokojne miały tylko po jednym…
 • Budujący nie zdążyli ukończyć wschodnich kazamat. Mimo to nawet nieukończona budowla była używana. Trzymano tu konie. We wschodnich kazamatach pojono i karmiono nie tylko rumaki księcia, lecz również konie przybyłych w odwiedziny możnowładców.
 • Kazamaty przy wieży nad bramą powstały w XVI wieku. Do budynku kazamat południowych wchodziło się z dziedzińca wewnętrznego. Najczęściej odwiedzały go gospodynie dworu. W kazamatach znajdowała się kuchnia zamkowa. Do dziś dnia zachowały się jeszcze pozostałości stojącego tu pieca. W kuchni zamku w Trokach nie brakowało ani lokalnych, ani egzotycznych produktów. Do przygotowania potraw używano…
 • Parterowe kazamaty na planie trójkąta z wieżyczką zbudowano w XVI wieku. Służyły jako kuchnia. W kuchni potrawy przyrządzano zarówno dla służby zamkowej, jak i dla władców zamku. Gdy wielki książę litewski Witold sprosił szlachetnych władców, książąt i ich posłańców w celu omówienia idei koronacji, żeby ugościć zacne towarzystwo ubito nawet 700 jałówek, taką samą liczbę…
 • Mury obronne przedzamcza między wieżami narożnymi zamku wymurowano w XV wieku. Fundamenty ścian stawiano na nierównym podłożu. Żeby mocniej się trzymały i nie deformowały, budowniczy pod fundamentem układali skomplikowane drewniane podkłady. Dodatkowo przed falowaniem jeziora fundamenty zabezpieczano plecionymi ściankami oraz warstwą żwiru. Wszystkie ściany przedzamcza tworzą nieregularny trapez. Na górze muru obronnego wykonano niewysoką ściankę,…

Lietuvos Dvarai : Lista dworów
Savivaldybė : Trakų raj. sav.
Adresas : Karaimų g. 43 C, Trakai
Telefonas : (8 528) 55 297
Daugiau informacijos : www.trakaimuziejus.lt
Comments