Budujący nie zdążyli ukończyć wschodnich kazamat. Mimo to nawet nieukończona budowla była używana. Trzymano tu konie. We wschodnich kazamatach pojono i karmiono nie tylko rumaki księcia, lecz również konie przybyłych w odwiedziny możnowładców.

Lietuvos Dvarai : Trakų salos pilis
Comments