ZESPÓŁ POZOSTAŁOŚCI ZAMKU ORAZ INNYCH BUDOWLI NA PÓŁWYSPIE W TROKACH

Zamek na półwyspie w Trokach był jednym z największych zamków obronnych na Litwie. Zajmował on powierzchnię 4 hektarów oraz miał do 11 różnych wież obronnych. Książę Kiejstut rozpoczął budowę zamku na Górze Ofiarnej w XIV wieku. Żeby uchronić zamek przed wrogami, pracownicy musieli wykopać ogromny rów, usypać czterometowy wał, zbudować drewnianą ścianę. W 1383 roku zamek najechali Krzyżacy, którzy wybrali najsłabiej zabezpieczoną ścianę półudniowo-zachodnią o długości 85 metrów. Odstraszenie szturmujących środek ściany napastników z wież ustawionych w narożach było praktycznie niemożliwe. Pod ścianami zamku ziemia została pokryta kamiennymi pociskami, końcówkami strzał do arbaletów. Po ostatnim ataku załoga postanowiła wycofać się do Wilna, a gdy odstępowała podpaliła zamek.
Po śmierci Kiejstuta odbudowy zamku podjął się jego syn Witold. Zamek służył za twierdzę wojskową. Przechowywano w nim broń, pasze, żywność. Jedna z wież zamku była przeznaczona dla przyjeżdżającego władcy. Przez pewien czas mieszkał w niej Zygmunt Kiejstutowicz. W swojej sypiali trzymał on nawet niedźwiedzia. Książę, który gardził możnowładcami oraz słynął z okrucieństwa, w krótkim czasie popadł w niełaskę. Szlachta uknuła spisek. W trzystu wozach z sianem ukryła po pięciu uzbrojonych mężczyzn i przybyła do zamku. Zbliżywszy się do sypialni Zygmunta, zaczęli stukać wzdłuż drzwi. Sądząc, że to hałasuje niedźwiedź, władca otworzył rygiel i padł od ciosu widłami. Gdy władcy opuścili zamek, przekształcono go w więzienie. Okoliczne ziemie zaczęto dzielić. W XVIII wieku w zamku ulokowali się zakonnicy dominikanie. Obecnie organizuje się tu średniowieczne święta, odbywają się turnieje rycerskie.

  • Budowę zamku na półwyspie w Trokach książę Kiejstut rozpoczął w XIV wieku. Zamek wzniesione na Górze Ofiarnej. Budowano go jako twierdzę mieszkalną. Drewniany zamek dzielił od lądu wykopany głęboki rów. Ochronę miały zapewnić dwa rzędy kamiennych ścian. Ich grubość przekraczała trzy metry. W narożach wzniesiono wieże na planie czworokąta. Jedna broniła bramy zamku, inne służyły…
  • Klasztor dominikanów na terenie półwyspu w Trokach założono w 1779 roku. Mnisi rozpoczęli budowę olbrzymiej trzynawowej świątyni. Zaprojektowali ją Augustyn Kossakowski oraz Marcin Knakfus. Żeby kościół zmieścił się na wyznaczonej działce, zakonnicy zburzyli wieżę bramną zamku. Materiały budowlane pochodzące z wieży wykorzystano na fundamenty kościoła. Grubość ścian kościoła murowanego z cegły wynosiła nawet trzy metry.…
  • Park zamku na półwyspie w Trokach zasadzono w drugiej połowie XIX wieku. Prace podjęto po zamknięciu klasztoru dominikanów. Gdy w skrzydłach zamku rozmieszczono instytucje państwowe – dom opieki, areszt, policję, wolny obszar postanowiono obsadzić. Grunt między częściowo zburzonymi budynkami zamku górnego i dolnego wyrównano. Jeden przy drugim posadzono klony, lipy, topole.
  • Z dala przyciągający wzrok niebieskim kolorem oraz oślepiająco białymi kolumnami budynek wzniesiono w 1810 roku. Fundamenty domu wykonane są z łupanego kamienia. Ściany zbudowane z okrągłych belek. Podłużny prostokątny budynek jednokondygnacyjny wykorzystywano na potrzeby społeczne. Działała tu poczta Imperium Rosyjskiego i telegraf. Obecnie mieści się tu administracja Trockiego Historycznego Parku Narodowego.
  • Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po…
  • Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po…
  • Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po…
  • Przypominający literę T dom karaimski w Trokach powstał w połowie XIX w. Na działce należącej do wspólnoty karaimskiej działała karczma. Mimo że dobrze prosperowała, po II wojnie światowej, przestała działać. Dom przekazano ochronie resortowej. W budynku zaczął działać areszt. W okresie powojennym więziono tu uczestników ruchu oporu.
  • Dom w kształcie prostokąta przy ulicy Kęstučio zbudowano w 1902 roku. Datę budowy widać odciśniętą w fundamencie domu. Jest on wymurowany z kamieni polnych i cegieł. Jednokondygnacyjny drewniany budynek wzniesiono zgodnie z architekturą ludową. Drewniane obramowanie okien zdobią rzeźbione gzymsy, do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe drewniane drzwi.  W 1995 roku wykonano rekonstrukcję budynku oraz przystosowano do…
  • Budynek restauracji na półwyspie w Trokach wzniesiono w latach 1947–1950. Budynek na planie prostokąta zbudowano na fundamentach dawnej budowli. Wejście zdobiły portyki z dwiema drewnianymi kolumnami. Na drugiej stronie ukształtowano półokrągłą werandę. Wchodzi się do niej z dwu stron zakrzywionymi betonowymi schodami. W przestronnym budynku działała restauracja.

Lietuvos Dvarai : Lista dworów
Comments