Przed Państwem – najpiękniejsze obiekty litewskiego dziedzictwa kulturowego – zamki, zespoły dworskie, których historia nie tylko uosabia rozwój Państwa Litewskiego, jego gospodarki, społeczeństwa i kultury, lecz również odzwierciedla egzystencję warstw wyższych Wielkiego Księstwa Litewskiego, ich kariery polityczne, otoczenie kulturowe, styl oraz perypetie życia osobistego.

Tworząc „Szlak ziemiański” z historii poszczególnych epok niczym koralików nanizanych na sznurek, zapraszamy do wyruszenia nim zarówno Litwinów, jak i odwiedzających nasz kraj gości z zagranicy oraz do poznania odradzającej się kultury dworów szlacheckich.