Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Medininkų pilis

XVIII amžiaus pabaigoje pastatyta Medininkų pilis didžiausia keturkampė aptvarinė pilis. Visa pilies teritorija užėmė daugiau kaip šešių hektarų plotą. Savo dydžiu ji pranoko ne tik Lietuvos, bet ir Livonijos aptvarines pilis. Pilis buvo gerai pritaikyta flanginei gynybai. Ji statyta pelkėtoje vietoje. Iš visų pusių  apjuosta plačiu ir giliu grioviu ir penkiolikos metrų aukščio, beveik dviejų metrų storio sienomis. Priešų antpuoliams stebėti pilyje iškilo keturi bokštai. Aukščiausias – 30 metrų donžonas. Iš jo buvo koordinuojami gynybos veiksmai, viršutiniuose aukštuose, sienas išpuošus dailininkų tapybos darbais, įrengtos gyvenamosios patalpos. Iš kitų bokštų gintos pilies sienos ir vartai. 1402 metais Medininkų pilį užpuolę kryžiuočiai ją pavertė pelenais. Dar kartą pilis buvo sudeginta XV amžiaus pabaigoje. Po to pilis jau nebuvo atstatoma.

Medininkų pilis
Lietuvos Dvarai : Medininkų pilies statinių kompleksas