• Pałac pozostawiony bez gospodarza niszczał. W 1945 r. pałac został willą Rady Ministrów. Później − Filią w Wace Instytutu Rolnictwa w Datnowie. W 2014 r. założono tu placówkę publiczną – Zespół dworski w Wace Trockiej.