Dom, zwany klubem dragonów, w zespole dworskim w Jurborku

Długi drewniany budynek, zbudowany w końcu XIX w. obok wjazdu do dworu, służył jako dom dla wojskowych. W celu ochrony granicy z Prusami, biegnącej wzdłuż Niemna, w Jurborku został ulokowany pułk dragonów. Co 2 kilometry na granicy stał na warcie dragon. W drewnianym domu dragonów w stylu rosyjskim odbywały się narady dowództwa pułku i odpoczywali dowódcy pułku.
Budynek chroniła warta honorowa. W okresie międzywojennym w budynku mieściło się gimnazjum. Obecnie tutaj znajduje się apteka weterynaryjna, mieszkają rodziny,

Pod koniec XIX wieku długi drewniany budynek był zbudowany w pobliżu wejścia do dworku i służył, jako dom oficerski. Cały pułk dragoniów został rozlokowany w Jurborku, aby chronić ścianą do Prus, która szła przez Niemen. Same dragoni strzeżyli w punktach, co 2 kilometry w całej sekcji granicznej. W domu Dragoniów były spotkania dowódców pułku, dowódcy pułku tu odpoczywali. Budynek był strzeżony przez strażników. W okresie międzywojennym, w

budynku był urządzony gimnazjum. Obecnie w budynku znajduje się apteka weterynaryjna, mieszkają rodziny.

Lietuvos Dvarai : Północna oficyna w zespole dworskim w Jurborku
Koordinatės : 55.0790, 22.7600
Comments