ZESPÓŁ ZAMKU I INNYCH BYDOWLI W MIEDNIKACH

Po raz pierwszy źródła pisane wymieniają zamek w Miednikach w 1385 roku, gdy Krzyżacy napadli na okolicy Oszmiany. Największy z czworobocznych zamków obronnych na Litwie był doskonale przystosowany do obrony bezpośredniej. Zbudowano go na bagnistym terenie, aby wrogom było trudniej się zbliżyć. Ze wszystkich stron otoczony szerokim i głębokim rowem oraz szerokim murem o długości ponad pół kilometra. Przy murze powstały cztery baszty. Najwyższa – to pięciokondygnacyjny donżon. Stąd koordynowano działania obronne i sprawdzano, kto wkracza przez bramę zamkową. Na górnych piętrach urządzono pomieszczenia mieszkalne. Kazimierz Jagiellończyk tutaj miał letnią rezydencję. Mieszkający to w Polsce, to na Litwie możnowładca nie chciał trzymać swoje dzieci w hałasie stolicy. Ledwie książę przenosił się do Wilna, czwórka dzieci: Jan Albert, Aleksander, Zygmunt i Kazimierz, wraz z nauczycielem, słynnym polskim historykiem Janem Długoszem zatrzymywali się w Miednikach. Młodszy syn Kazimierz nawet gdy wyrósł, nie porzucił Miednik. Gościł tutaj do samej swojej śmierci.
W 1519 roku zamek staje się ruiną, gdy niedaleko przechodzą Rosjanie. To, co pozostało, zostało zmiecione z powierzchni ziemi w ciągu kilkuset lat, przez kroczące niedaleko wojska francuskie. W okresie wojennym Miedniki należały do Polski, która okupowała Kraj Wileński. Miasteczko wróciło do Litwy w 1939 roku. Po wojnie zamek rekonstruowano. W 1993 roku wmurowano pierwszy kamień odbudowywanej baszty. Restaurowany zamek przystosowano do działalności muzealnej.

  • W końcu XIV wieku zbudowano zamek w Miednikach, największy czworoboczny zamek obronny. Cały terytorium zamku zajmuje powierzchnię ponad sześciu hektarów. Swoją wielkością przewyższał nie tylko obronne zamki na Litwie, ale również w Inflantach. Zamek był doskonale przystosowany do obrony bezpośredniej. Zbudowano go na bagnistym terenie. Ze wszystkich stron otoczony szerokim i głębokim rowem oraz murem…
  • Kościół parafialny w Miednikach zbudowano w 1391 roku. Wielki książę litewski Witold założył obok niego klasztor. Jednakże częste najazdy Krzyżaków ciągle dewastowały kościół. W 1788 roku  rozpoczął budowę drewnianego domu modlitwy w Miednikach ksiądz Marcin Gałecki. Istniał do 1831 roku, zanim władza carska nie zamknęła świątynię. Budowa nowego drewnianego kościoła rozpoczęła się dopiero w okresie…
  • Uderzenia dzwonu informowały miejscowych mieszkańców, kiedy zbierać się na kolejne nabożeństwa lub na odpusty. Bito w dzwon z drewnianej dzwonnicy, zbudowanej naprzeciwko kościoła. Podobnie jak kościół, została zbudowana w okresie międzywojennym. Wszystkie otwory dla dzwonów miały półokrągłe arkady i zamykane okiennice.
  • Parterowa plebania zbudowano w stylu ludowym. Drzwi prowadzące do drewnianego budynku zdobił ganek wsparty na czterech drewnianych kolumnach. Wewnątrz – trzy glazurowane piece kaflowe. W przestronnym budynku zamieszkał pleban obsługujący parafię. Tutaj również przybywała pomagająca jemu gospodyni. Oddzielne pomieszczenie było przeznaczone do przyjmowania parafian.

Lietuvos Dvarai : Lista dworów
Savivaldybė : Vilniaus raj. sav.
Adresas : Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.
Comments