Stajnia w zespole klasztornym kamedułów w Pożajściu

Stajnię zbudowano w XVIII wieku na podwórzu gospodarczym klasztoru w Pożajściu. Tutaj trzymano konie zakonników. W 1843 roku na miejscu drewnianej stajni zbudowano murowaną. Po II wojnie światowej w stajni wycięto nowe okna, urządzono pokoje. Obecnie W byłej stajni urządzono kotłownię i pomieszczenia służbowe muzeum.

Stajnię zbudowano w XVIII wieku na podwórzu gospodarczym klasztoru w Pożajściu. Tutaj trzymano konie zakonników. W 1843 roku na miejscu drewnianej stajni zbudowano murowaną. Po II wojnie światowej w stajni wycięto nowe okna, urządzono pokoje. Obecnie W byłej stajni urządzono kotłownię i pomieszczenia służbowe muzeum.

Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis
Comments