Pralnia w zespole klasztornym kamedułów w Pożajściu

Pralnię, przylegającą do północnego skrzydła klasztoru, zbudowano w XVIII wieku razem z innymi budynkami zespołu klasztornego. W tym samym budynku urządzono fryzjernię. Oddzielne pomieszczenia służyły do kręcenia miodu i produkcji nalewki. Gdy w XIX wieku w klasztorze osiedlili się prawosławni, wyremontowano budynek pralni. Po wyłożeniu nowej podłogi i ustawieniu pieca, zaczęła działać tutaj łaźnia.

Pralnię, przylegającą do północnego skrzydła klasztoru, zbudowano w XVIII wieku razem z innymi budynkami zespołu klasztornego. W tym samym budynku urządzono fryzjernię. Oddzielne pomieszczenia służyły do kręcenia miodu i produkcji nalewki. Gdy w XIX wieku w klasztorze osiedlili się prawosławni, wyremontowano budynek pralni. Po wyłożeniu nowej podłogi i ustawieniu pieca, zaczęła działać tutaj łaźnia.

Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis
Comments