Południowa oficyna w zespole klasztornym kamedułów w Pożajściu

Parterową oficynę południową zbudowano w XVII w. To jeden z pierwszych klasztornych budynków. Tutaj mieściły się pokoje, oddzielne pomieszczenie dla kuchni, gdzie mieszkańcy przygotowywali ciepły posiłek. Później zakonnicy użytkowali budynek południowej oficyny do prac kowalskich. Gdy w XIX w. klasztor przekazano ortodoksom, w oficynie urządzono cerkiew zimową. Później siostry z konwentu św. Kazimierza oficynę zmieniają na magazyn mąki. W XX wieku w zrekonstruowanej oficynie powstały sale edukacyjna i ekspozycyjne.

Parterową oficynę południową zbudowano w XVII w. To jeden z pierwszych klasztornych budynków. Tutaj mieściły się pokoje, oddzielne pomieszczenie dla kuchni, gdzie mieszkańcy przygotowywali ciepły posiłek. Później zakonnicy użytkowali budynek południowej oficyny do prac kowalskich. Gdy w XIX w. klasztor przekazano ortodoksom, w oficynie urządzono cerkiew zimową. Później  siostry z konwentu św. Kazimierza oficynę zmieniają na magazyn mąki. W XX wieku w zrekonstruowanej oficynie powstały sale edukacyjna i ekspozycyjne.

Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis
Comments