Północny dom w zespole klasztornym kamedułów w Pożajściu

Północny dom klasztorny zbudowano w XVII w. W nim urządzono mały i duży refektarz. Ten ostatni – to chyba najbardziej luksusowe pomieszczenie w całym domu. Ściany refektarza zdobiły panele wycięte ze złota, sklepienie – freski. Refektarze, gdzie zakonnicy zbierali się na obiad bądź kolację, były jedną z rzadkich miejsce, gdzie kameduli, szerzący życie pustelnicze, widzieli jeden drugiego. W tym samym budynku urządzono również kuchnię. Do niej należało kilka magazynów i piwnic, gdzie trzymano produkty spożywcze.

Północny dom klasztorny zbudowano w XVII w. W nim urządzono mały i duży refektarz. Ten ostatni – to chyba najbardziej luksusowe pomieszczenie w całym domu. Ściany refektarza zdobiły panele wycięte ze złota, sklepienie – freski. Refektarze, gdzie zakonnicy zbierali się na obiad bądź kolację, były jedną z rzadkich miejsce, gdzie kameduli, szerzący życie pustelnicze, widzieli jeden drugiego. W tym samym budynku urządzono również kuchnię. Do niej należało kilka magazynów i piwnic, gdzie trzymano produkty spożywcze.

Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis
Comments