Dom gościnny z Świętymi Wrotami w zespole klasztornym kamedułów w Pożajściu

Dom gościnny w klasztorze w Pożajściu naprzeciwko alei lipowej powstał w końcu XVII wieku. Zaprojektował go G. B. Frediani. W domu gościnnym zatrzymywali się podróżujący wierzący, pielgrzymi. Jedną z najbardziej ozdobnych pomieszczeń była sala fundatorów. Obok znajdowały się zdobione freskami salon i pokoje wypoczynkowe. Obok mieszkał administrator i wartownik. W jego obowiązku było strzec dwupoziomowe Święte Wrota, znajdujące się w środku domu gościnnego. Zdobione były freskami i sztukaterią, odzwierciedlającą życie kamedułów. Gdy klasztor kamedułów przekazano ortodoksom, w domu gościnnym wstawiono nowe okna, zbudowano nowe schody, urządzono pokoje na poddaszu. Budynek używano jako rezydencję duchownego. Nieco później stał się hotelem klasztornym. Obecnie w byłym domu gościnnym również mieści się hotel i restauracja.

Dom gościnny w klasztorze w Pożajściu naprzeciwko alei lipowej powstał w końcu XVII wieku. Zaprojektował go G. B. Frediani. W domu gościnnym zatrzymywali się podróżujący wierzący, pielgrzymi. Jedną z najbardziej ozdobnych pomieszczeń była sala fundatorów. Obok znajdowały się zdobione freskami salon i pokoje wypoczynkowe. Obok mieszkał administrator i wartownik. W jego obowiązku było strzec dwupoziomowe Święte Wrota, znajdujące się w środku domu gościnnego. Zdobione były freskami i sztukaterią, odzwierciedlającą życie kamedułów. Gdy klasztor kamedułów przekazano ortodoksom, w domu gościnnym wstawiono nowe okna, zbudowano nowe schody, urządzono pokoje na poddaszu. Budynek używano jako rezydencję duchownego. Nieco później stał się hotelem klasztornym. Obecnie w byłym domu gościnnym również mieści się hotel i restauracja.

Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis
Comments