Garb o wysokości około 20 metrów i długości prawie pół kilometra, który w okolicy jest widoczne z daleka, otrzymał nazwę Święta Góra (po lit. Šventakalnis). Świętą Górą nazywa się tylko część najwyższą góry. Część niższą nazwano Atauga, inni nazywali górą Pušalotas lub Pušelė. Wszystkie zbocza góry obrosły sosnami i krzewami. Tylko po wejściu na górę można zobaczyć równinę. Wcześniej wierzchołek był obsiany ziołami i zamieniony na pastwisko. A jeszcze wcześniej, podczas I wojny światowej na górze zbudowano bunkier. Później Litwini urządzili tutaj szpital dla rannych żołnierzy.

Lietuvos Dvarai : Saldutiškio dvaro sodyba
Koordinatės : 55.3300 , 25.8860
Comments