Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po trzy okna. Jedno dla siebie, drugie dla Witolda, trzecie dla Pana Boga. Okna Karaimi musieli wykupić. Utrzymywali się oni z obrony zamków i mostu. Inni, niemający stopni wojskowych, pracowali jako pisarze, tłumacze, parali się drobnym rzemiosłem i uprawiali warzywa. Ogrody mieli urządzone w samym centrum miasta. To oni przywieźli nasiona ogórków i po raz pierwszy na Litwie zebrano plony ogórków.

Lietuvos Dvarai : Trakų pusiasalio pilies liekanos
Comments