Park w zespole dworskim w Lejpunach

Na lewym brzegu rzeki Seira, na wysokim urwisku i w dolinie park dworski w Lejpunach założyła rodzina Sapiehów. Po upływie kilku wieków, gdy dwór należał do Polaka Piotra Balińskiego, park został ponownie ukształtowany w stylu angielskim. Wytyczono ścieżki spacerowe, wykopano jeziorko Simoniškė, połączono kanałami stawy dworskie, zbudowano wymyślne mostki.
W mieszanym, iglastym i liściastym parku, najbardziej rozpowszechnione były sosny, świerki, lipy i dęby. W czasach sowieckich park dworu w Lejpunach został podzielony, na części parku zostało zabudowane osiedle. Do dziś historyczny park pozostał podzielony na dwie części: park leśny oraz pałac otoczony parkiem dworskim.

Park w Lejpunach, który nachodzi się na lewym brzegu rzeki Seira, założyła szlachta Sapiegów. Po kilku stuleciach, pod kontrolą Piotra Balinskiego, park został przebudowany w stylu angielskim.

Wyposażone spacerowe ścieżki, wykopane jezioro Simoniszki (lit. Simoniškės), połączone ze stawami dworskimi, wybudowane wyrafinowane mostki.
W mieszanym parku iglastym i liściastym najczęściej spotykane sosny, jodły, lipy, dęby. W czasach sowieckich, dwór w Lejpunach został odrestaurowany, część parku zmieniła osada. Do tej pory park został podzielony na dwa obiekty: park leśny i park otaczający pałac.

Lietuvos Dvarai : Leipalingio dvaro sodyba
Comments