Lodowania dworu w Liubowie

Lodownię z kamienia wybudowano za rządów Rafała Jana Ślizienia. Prostokątny budynek z kamieniami wkopano do ziemi. Światło do budynku docierało przez owalne okno znajdujące się nad wejściem. Do mrożenie produktów wykorzystywano brył lodowych z dworskich stawów. Robotnicy przewozili saniami kawały lodu do lodowni, by bryły nie szczepiły, przysypywali je trocinami. Po rozpuszczeniu się jednej bryły, wyciągano następną, uprzednio strzepawszy trociny.

Lodownię z kamienia wybudowano za rządów Rafała Jana Ślizienia. Prostokątny budynek z kamieniami wkopano do ziemi. Światło do budynku docierało przez owalne okno znajdujące się nad wejściem. Do mrożenie produktów wykorzystywano brył lodowych z dworskich stawów. Robotnicy przewozili saniami kawały lodu do lodowni, by bryły nie szczepiły, przysypywali je trocinami. Po rozpuszczeniu się jednej bryły, wyciągano następną, uprzednio strzepawszy trociny.

Lietuvos Dvarai : Liubavo dvaro sodyba
Comments