Szpital dworu w Kretyndze

Zaraz po osiedleniu się w pałacu hrabia zdecydował się na budowę szpitala w pobliżu swej rezydencji. Hrabia też wypłacał lekarzowi pensję. Usługi dla lokalnej ludności były świadczone nieodpłatnie. W tym samym budynku hrabina Sofia Tyszkiewicz założyła sierociniec i dom starców. W latach późniejszych hrabianka Maria z Tyszkiewiczów otworzyła pierwsze litewskie przedszkole. W 1898 roku przyjmowano tu dzieci w wieku 5-7 lat. Zatrudniana przez hrabiostwo wychowawczyni uczyła dzieci wykonania czynności domowych, czytać i liczyć. Podczas wojny działalność przedszkola została przerwana. Po wojnie w budynku działał wapiennik, później w budynku zamieszkało kilka rodzin.

Zaraz po osiedleniu się w pałacu hrabia zdecydował się na budowę szpitala w pobliżu swej rezydencji. Hrabia też wypłacał lekarzowi pensję. Usługi dla lokalnej ludności były świadczone nieodpłatnie. W tym samym budynku hrabina Sofia Tyszkiewicz założyła sierociniec i dom starców. W latach późniejszych hrabianka Maria z Tyszkiewiczów otworzyła pierwsze litewskie przedszkole. W 1898 roku przyjmowano tu dzieci w wieku 5-7 lat. Zatrudniana przez hrabiostwo wychowawczyni uczyła dzieci wykonania czynności domowych, czytać i liczyć. Podczas wojny działalność przedszkola została przerwana. Po wojnie w budynku działał wapiennik, później w budynku zamieszkało kilka rodzin.

Lietuvos Dvarai : Kretingos dvaro sodyba
Comments