Szopa dworu w Kretyndze

Szopę dworu w Kretyndze zbudowano z drewnianych konstrukcji ramowych. Budynek był przeznaczono dla bydła mieszkańców czworaków. Prawie każdy ze służby dworskiej posiadał krowę, kozę lub inne zwierzę gospodarskie. W szopie magazynowano również paszę dla zwierząt. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu podczas pożaru, który wybuchł w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Szopę dworu w Kretyndze zbudowano z drewnianych konstrukcji ramowych. Budynek był przeznaczono dla bydła mieszkańców czworaków. Prawie każdy ze służby dworskiej posiadał krowę, kozę lub inne zwierzę gospodarskie. W szopie magazynowano również paszę dla zwierząt. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu podczas pożaru, który wybuchł w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Lietuvos Dvarai : Kretingos dvaro sodyba
Koordinatės : 55.9020 , 21.2500
Comments