• Na wyspie jeziora Galwie książę Kiejstut budowę zamku trockiego rozpoczął w XVI w. Jego prace przerwały ataki krzyżaków. Budowę kontynuował syn Kiejstuta Witold. Po zaproszeniu architekta zakonu krzyżackiego, na wyspie wzniesiono dwa skrzydła dwupiętrowego pałacu. Po jednej stronie połączyła je wysoka ściana, po drugiej – pięciopiętrowy donżon, na dole którego wykonano wjazd z mostem zwodzonym.…
  • Mur obronny otaczający zamek w Trokach zaczęto wznosić po ukończeniu prac budowy zamku. Murowaną ścianę budowano na samym skraju wyspy. W niektórych miejscach jej fundamenty są nawet zanurzone w jeziorze. Pracownicy budowali ścianę z kamieni. Jej górna część była przysłonięta betonowym daszkiem. Żeby mury nie runęły pod wpływem stałego oddziaływania wody, w niektórych miejscach pod…
  • Wciśnięta między murem obronnym oraz skrzydłem południowym kazamat wieża nad bramą powstała w XV w. Czworokątna wieża służyła jako brama do zamku. Na dole trzypiętrowego budynku wykonano wjazd z mostem zwodzonym. Przewidziano tu również pomieszczenia dla strażników. Górna część budynku ma charakter obronny. Po całym obwodzie rozmieszczono otwory strzelnicze.
  • Wieże o charakterze obronnym: południowo-wschodnia i północno-zachodnia powstały w XV wieku. Czteropiętrowa wieża jest kwadratowa na dole, okrągła na górze. Na każdej kondygnacji wykonano zaledwie po jednym pomieszczeniu. Można było się do nich dostać schodami spiralnymi. W pomieszczeniach na drugim i trzecim piętrze z każdej strony rozmieszczono stanowiska strzelnicze. Po wejściu na samą górę, na…
  • W wieży południowo-zachodniej zamku trockiego funkcjonowało niegdyś więzienie. Trzymano w nim osoby, które nie usłuchały władcy. Pozostałe pomieszczenia pełniły funkcje obronne. Do wnętrza budynku można się było dostać schodami spiralnymi. Już od drugiego piętra pomieszczenia na planie kwadratu zastępowała okrągła przestrzeń. W nich po całym obwodzie wykonano pięć otworów strzelniczych dla armat. Na samej górze,…
  • Wieże o charakterze obronnym: południowo-wschodnia i północno-zachodnia powstały w XV wieku. Czteropiętrowa wieża jest kwadratowa na dole, okrągła na górze. Na każdej kondygnacji wykonano zaledwie po jednym pomieszczeniu. Można było się do nich dostać schodami spiralnymi. W pomieszczeniach na drugim i trzecim piętrze z każdej strony rozmieszczono stanowiska strzelnicze. Po wejściu na samą górę, na…
  • Między dwie wieże zamku trockiego wcisnęły się wzniesione w XV wieku długie kazamaty, przystosowane do potrzeb gospodarczych zamku. Ich dolne piętra przekształcono w magazyny zamkowe. Na pierwszym piętrze wykonano pokoje. Zamieszkiwała je służba książęca. Wszystkie pokoje służby były przejściowe. W niewielkich przestrzeniach najczęściej mieściło się łóżko, kufer do trzymania rzeczy. Pokojne miały tylko po jednym…
  • Budujący nie zdążyli ukończyć wschodnich kazamat. Mimo to nawet nieukończona budowla była używana. Trzymano tu konie. We wschodnich kazamatach pojono i karmiono nie tylko rumaki księcia, lecz również konie przybyłych w odwiedziny możnowładców.
  • Kazamaty przy wieży nad bramą powstały w XVI wieku. Do budynku kazamat południowych wchodziło się z dziedzińca wewnętrznego. Najczęściej odwiedzały go gospodynie dworu. W kazamatach znajdowała się kuchnia zamkowa. Do dziś dnia zachowały się jeszcze pozostałości stojącego tu pieca. W kuchni zamku w Trokach nie brakowało ani lokalnych, ani egzotycznych produktów. Do przygotowania potraw używano…
  • Parterowe kazamaty na planie trójkąta z wieżyczką zbudowano w XVI wieku. Służyły jako kuchnia. W kuchni potrawy przyrządzano zarówno dla służby zamkowej, jak i dla władców zamku. Gdy wielki książę litewski Witold sprosił szlachetnych władców, książąt i ich posłańców w celu omówienia idei koronacji, żeby ugościć zacne towarzystwo ubito nawet 700 jałówek, taką samą liczbę…
  • Mury obronne przedzamcza między wieżami narożnymi zamku wymurowano w XV wieku. Fundamenty ścian stawiano na nierównym podłożu. Żeby mocniej się trzymały i nie deformowały, budowniczy pod fundamentem układali skomplikowane drewniane podkłady. Dodatkowo przed falowaniem jeziora fundamenty zabezpieczano plecionymi ściankami oraz warstwą żwiru. Wszystkie ściany przedzamcza tworzą nieregularny trapez. Na górze muru obronnego wykonano niewysoką ściankę,…