• Budowę zamku na półwyspie w Trokach książę Kiejstut rozpoczął w XIV wieku. Zamek wzniesione na Górze Ofiarnej. Budowano go jako twierdzę mieszkalną. Drewniany zamek dzielił od lądu wykopany głęboki rów. Ochronę miały zapewnić dwa rzędy kamiennych ścian. Ich grubość przekraczała trzy metry. W narożach wzniesiono wieże na planie czworokąta. Jedna broniła bramy zamku, inne służyły…
  • Klasztor dominikanów na terenie półwyspu w Trokach założono w 1779 roku. Mnisi rozpoczęli budowę olbrzymiej trzynawowej świątyni. Zaprojektowali ją Augustyn Kossakowski oraz Marcin Knakfus. Żeby kościół zmieścił się na wyznaczonej działce, zakonnicy zburzyli wieżę bramną zamku. Materiały budowlane pochodzące z wieży wykorzystano na fundamenty kościoła. Grubość ścian kościoła murowanego z cegły wynosiła nawet trzy metry.…
  • Park zamku na półwyspie w Trokach zasadzono w drugiej połowie XIX wieku. Prace podjęto po zamknięciu klasztoru dominikanów. Gdy w skrzydłach zamku rozmieszczono instytucje państwowe – dom opieki, areszt, policję, wolny obszar postanowiono obsadzić. Grunt między częściowo zburzonymi budynkami zamku górnego i dolnego wyrównano. Jeden przy drugim posadzono klony, lipy, topole.
  • Z dala przyciągający wzrok niebieskim kolorem oraz oślepiająco białymi kolumnami budynek wzniesiono w 1810 roku. Fundamenty domu wykonane są z łupanego kamienia. Ściany zbudowane z okrągłych belek. Podłużny prostokątny budynek jednokondygnacyjny wykorzystywano na potrzeby społeczne. Działała tu poczta Imperium Rosyjskiego i telegraf. Obecnie mieści się tu administracja Trockiego Historycznego Parku Narodowego.
  • Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po…
  • Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po…
  • Domy karaimów zbudowano w XIX-XX w. Fundamenty wykonano z polnych kamieni łupanych, ściany z belek. Karaimskie rodziny w tych samych domach mieszkały i parały się handlem. Karaimi w Trokach zaczęli osiedlać się w 1398 roku na zaproszenie księcia Witolda. Karami osiedlali się wspólnotami. Drewniane domy mieszkalne budowali szczytem do ulicy. Prawie wszystkie domy miały po…
  • Przypominający literę T dom karaimski w Trokach powstał w połowie XIX w. Na działce należącej do wspólnoty karaimskiej działała karczma. Mimo że dobrze prosperowała, po II wojnie światowej, przestała działać. Dom przekazano ochronie resortowej. W budynku zaczął działać areszt. W okresie powojennym więziono tu uczestników ruchu oporu.
  • Dom w kształcie prostokąta przy ulicy Kęstučio zbudowano w 1902 roku. Datę budowy widać odciśniętą w fundamencie domu. Jest on wymurowany z kamieni polnych i cegieł. Jednokondygnacyjny drewniany budynek wzniesiono zgodnie z architekturą ludową. Drewniane obramowanie okien zdobią rzeźbione gzymsy, do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe drewniane drzwi.  W 1995 roku wykonano rekonstrukcję budynku oraz przystosowano do…
  • Budynek restauracji na półwyspie w Trokach wzniesiono w latach 1947–1950. Budynek na planie prostokąta zbudowano na fundamentach dawnej budowli. Wejście zdobiły portyki z dwiema drewnianymi kolumnami. Na drugiej stronie ukształtowano półokrągłą werandę. Wchodzi się do niej z dwu stron zakrzywionymi betonowymi schodami. W przestronnym budynku działała restauracja.