• Dom zarządcy – to jeden z pierwszych budynków kamiennych we dworze w Polesiu. Zbudował go Kazimierz Jan Kublicki. W jeden budynek połączono pomieszczenia mieszkalne, stajnię i wozownię. Budynek w środku był piętrowy, natomiast po bokach – parterowy. Do bocznych przybudówek prowadziły wrota dwuskrzydłowe, przez które przejeżdżał prosto karetą powracający do dworu właściciel. Pomieszczenia mieszkalne urządzono…
  • Gdy dworem zaczęła zarządzać rodzina Kublickich, postanowiono od razu rozszerzyć gospodarstwo. Zainteresowany nowinkami ziemianin oborę zbudował w kształcie podkowy. Ściany w ten sposób wygiętego budynku w ciągu całego dnia były ogrzewane przez  słońce. W ten sposób bez dodatkowych inwestycji wewnątrz było ciepło. W oborze trzymano świnie, krowy, konie i inne zwierzęta hodowane we dworze. Obecnie…
  • Pierwszy drewniany kościół w Mieleganach zbudowano w 1760 roku. Murowany dom modlitwy powstał, gdy dwór w Polesiu nabył Kaziemierz Jan Kublicki. Budowa trwała kilka lat. Kościół został ozdobiony obrazami namalowanymi przez Wincentego Smokowskiego, za którego wyszła córka Kublickich, oraz posągami św. Piotra i Pawła. Do naszych czasów zachowały się świeczniki z herbami rodu magnackiego oraz…
  • Po wprowadzeniu pomiary włócznej we wsi Miečionys powstała w XVI w. ulicówka, składająca się z dwudziestu jeden gospodarstw. Po ponownym podziale wsi, każdemu gospodarzowi zagrody wydzielone jedną włókę ziemi. Osadnicy zakładali gospodarstwa po obu stronach długiej ulicy. Najbliżej ulicy budowano dom mieszkalny, za którym stawała obora. W drugiej linii naprzeciwko domu stawały inne budynki. Do…