• Pałac we dworze w Burbiszkach zbudowano na początku XIX wieku. Na zlecenie gospodarza dworu Stanisława Węcławowicza projekt przygotował polski architekt Giżycki. Do budowy zawezwano ponad 1000 chłopów pańszczyźnianych. Główny portyk pałacu z kolumnami przypomina łuk tryumfalny. Ściany wyklejono tapetami francuskimi, każde pomieszczenie było zdobione malowidłami. Wstawiono drzwi orzechowe dekorowane ornamentem geometrycznym. Oko przyciągały klasycystyczne piece.…
  • Oficyna dworu w Burbiszkach zbudowano razem z pałacem. W oficynie mieszkała służba. We dworze Węcławowiczom usługiwały dwie służące. We dworze codziennie pracowali ogrodnik i zarządca. Gdy dwór kupił powracający z Ameryki ksiądz Zabieła, oficynę zamieniono na kościół i plebanię. Opowiada się, że w oficynie i dzisiaj można usłyszeć hałasującego ducha. W ten sposób nie może…
  • Park dworski w Burbiszkach, zajmujący 5 ha powierzchni, założono w XIX w. Największa ozdoba parku – to staw z 7 wyspami, kanałami i mostkami. Ukształtowano aleje drzew do spacerów. Ogrodem i parkiem zajmował się ogrodnik. Aby mógł zdążyć wykonać mnóstwo prac, ogrodnikowi przydzielono dziesięciu podwładnych pracowników. W parku typu mieszanego rosły lipy, świerki, brzozy i…
  • Młyn wodny przy rzece Oniksztynce zbudowano w 1926 r. Zboże tutaj mieliła zarówno szlachta, jak i chłopi. Jednakże mieszkający na brzegu Oniksztynce oraz na pojezierzu Rubików rolnicy nie cieszyli się z młyna. Z powodu zapory młyńskiej podniósł się stan wody i zalewał ich łąki i pola.  Codzienne niezadowolenia, przekształciły się w 1905 roku w otwarty…