Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus rūsys

Dviejų pereinamų patalpų dvaro rūsys statytas XX amžiaus pirmoje pusėje. Rūsys iš viršaus buvo apipiltas žemių sluoksniu. Taip bandyta užtikrinti, kad rūsyje būtų išlaikoma tinkama temperatūra, produktai nesugestų.

Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus rūsys
Lietuvos Dvarai : Šilutės dvaro sodyba