Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus kluonas

Šilutės dvaro kluonas pastatytas atokiau nuo kitų trobesių. Jis statytas maždaug XIX a. pab. – XX a. pr. Kluone buvo laikomi nupjauti javai, šienas gyvuliams. Kluonas statytas galu į dvaro sodybą, o jo statybai, kaip ir įprasta visoje Lietuvoje, naudota mediena.

Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus kluonas
Lietuvos Dvarai : Šilutės dvaro sodyba