Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus karvidė

Karvidės buvo pastatytos XIX a. kartu su kitais ūkiniais ir gamybiniais dvaro pastatais. Po pusšimčio metų jas nusiaubė gaisras. Užsiliepsnojus šiaudiniam stogui, jo gabalai ėmė kristi žemyn. Vienas toks užvertė išėjimą. Liepsnose liko šeši jautukai. Po gaisro dvaro šeimininkas karvides perstatė. Jas patraukė atokiau, taip praplėsdamas vidinį dvaro kiemą. Skaičiuojama, kad ūkiui suklestėjus karvidėse buvo laikoma apie 200 raguočių.

Šilutės dvaro sodyba, vad. Šojaus karvidė
Lietuvos Dvarai : Šilutės dvaro sodyba