Šojaus kapas

Nujausdamas artėjančią gyvenimo pabaigą, Šilutės dvaro savininkas Hugo Šojus nusprendė parašyti laišką Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčiai. Jame, prisistatęs kaip bažnyčios įkūrėjas, prašė būti palaidotas maldos namų rūsyje. Tačiau jo priešmirtiniam norui išsipildyti buvo nelemta. 1937 metų liepą miręs dvarininkas amžinojo poilsio atgulė dvaro kapinėse.

Sovietiniais laikais dvarininko kapas buvo sunaikintas. Atkūrus nepriklausomybę kapas surastas ir paženklintas.

H. Šojaus kapas
Lietuvos Dvarai : Šilutės dvaro sodyba