Karvidė-arklidė

Kampu suremti karvidės ir arklidės statiniai Šešuolėlių dvaro sodyboje pastatyti XX amžiaus pradžioje. Ilgesniajame neogotikos formų pastate buvo laikomi arkliai. Mažesniajame – meldžiamos karvės, mėsiniai jaučiai. Galvijų tuo metu dvare netrūko. Veršiai buvo šeriami broga. Gerai nupenėjus parduodami. Melžiamos karvės taip pat išsiskyrė pieningumu. Šeimininkas buvo įsteigęs pieno perdirbimo bendrovę, kuriai pats vadovavo. Melžėjomis dvare buvo įdarbinamos dvi moterys. Porą metų karves melžusios merginos galėjo tikėtis pereiti į dvaro rūmus ir darbuotis kambarinėmis.

Šešuolėlių I dvaro sodybos karvidė-arklidė
Lietuvos Dvarai : Šešuolėlių I dvaro sodyba