Saldutiškio dvaro sodybos tvarto liekanos ; Saldutiškio dvaro sodybos arklidės liekanos

Saldutiškio dvaro tvartas ir arklidės pastatytos 1898 metais. Tuo metu dvarą valdė Boleslavas Jaloveckis. Jis ir sumanė sodyboje atnaujinti ūkinius pastatus. Arklidės ir tvarto pastatai buvo mūrijami iš didžiulių akmenų. Juo rideno ir vieną prie kito lipdė šeimininko samdyti darbininkai. Pats dvarininkas daug laiko skyrė ne tvartų statyboms, o geležinkelio tiesimui. Panašiu metu per Saldutiškį buvo nutiestas pirmasis siaurukas Lietuvoje. Boleslovas Jaloveckis pats vadovavo Panevėžį su Švenčionėliais jungiančio geležinkelio tiesimo darbams. Grįžęs į dvarą apžiūrėdavo ir čia vykstančios tvartų statybas. Jas baigus į naujas patalpas buvo perkelti arkliai, dvare laikoma Angelno galvijų banda.

Saldutiškio dvaro sodybos tvarto ir arklidės liekanos
Lietuvos Dvarai : Saldutiškio dvaro sodyba