Plungės dvaro sodybos vakarų oficina

Abiejose dvaro pusėse iki šių dienų išlikę šoniniai pastatai, vadinami oficinomis. Jos statytos tuo pat metu kaip ir dvaro rūmų pastatas. Kairėje pusėje esančią vakarinę oficiną, savų vaikų neturėję, Oginskiai paskyrė beglobiams vaikams. Čia veikė Marijos Oginskienės įsteigta našlaičių prieglauda. Kartu su našlaičiais ir pamestinukais oficinoje gyveno auklėmis dirbančios vienuolės. Greta įrengta ir Oginskių koplyčia, kurioje vykdavo pamaldos. Vėliau, jau po M. Oginskio mirties, vykdant jo valią, žmona, Marija Oginskienė, vakarinėje oficinoje įsteigė daraktorių mokyklą. Pagal sumanymą, joje mokomos mergaitės turėjo tapti slaptų lietuviškų mokyklų vadovėmis, kitaip vadinamos daraktorėmis.

Lietuvos Dvarai : Plungės dvaro sodyba
Comments