Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus pietų šulinys

Pažaislio vienuolyno šventoriuje priešai įėjimus į oficinas stovintys šuliniai įrengti XVII a.  Retai Lietuvoje sutinkami baroko epochos šuliniai puošti grakščiomis kalto metalo karūnomis. Šiuose šuliniuose mėsos nevalgantys vienuoliai kamalduliai augindavo vėžlius. Juos šerdavo, prižiūrėdavo. Kai užaugdavo, patiekdavo ant pietų stalo.

1836 metais, uždarius vienuolyną, šuliniai buvo užkasti. Jie vėl išvalyti ir restauruoti praėjus pusantro šimto metų.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus pietų šulinys
Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis