Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio svečių namas su Šventaisiais vartais

Pažaislio vienuolyno svečių namas priešais liepų alėją iškilo XVII amžiaus pabaigoje. Jį projektavo italas D. B. Fredianis. Svečių namuose apsistodavo pakeleivingi tikintieji, piligrimai. Viena puošniausių patalpų – fundatorių salė. Šalia jos freskomis puošta svetainė, poilsio kambariai. Greta būdavo apgyvendintas administratorius ir vartininkas. Jam buvo pavesta prižiūrėti svečių namo centre pastatytus dviaukščius Šventuosius  vartus. Jie puošti freskomis ir kamaldulių gyvenimą atspindinčiais stiuko lipdiniais. Kamaldulių vienuolyną perleidus ortodoksams, svečių namuose buvo sudėti nauji langai, įrengta nauja laiptinė, pastogės kambarėliai. Pastatas naudotas kaip dvasininkų rezidencija. Kiek vėliau – kaip vienuolyno viešbutis. Dabar buvusiuose svečių namuose taip pat veikia viešbutis ir restoranas.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio svečių namas su Šventaisiais vartais
Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis