Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės oficina

Šiaurinė Pažaislio vienuolyno oficina pastatyta XVII a. Vienaaukštė oficina sujungta su šventoriumi, o pagrindinis jos fasadas atsuktas į didįjį vienuolyno kiemą. XIX amžiaus pirmoje pusėje čia veikė malūnas.  Kai kamalduliai Rusijos valdžios nurodymu iš vienuolyno pasitraukė, oficina buvo rekonstruota. Jos patalpas nuspręsta pritaikyti mokyklai.  Vėliau pastatas virto muziejaus administracinėmis patalpomis.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės oficina
Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis