Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremo tvora su vartais

Mūro tvora, apjuosusi visą vienuolyno ansamblį, į dvi dalis dalijo vienuolių gyvenamąją erdvę – ermitoriumą. Vienoje pusėje, noviciate,  buvo įkurdinami  naujokai. Kita pusė, silenciumas, buvo  atsiskyrėlių vienuolių tylos erdvė. Dabar vietoj tvoros likę  tik iš plytų sumūryti dvišlaičiais stogeliais dengti vartai.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremo tvora su vartais
Lietuvos Dvarai : Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis
Koordinatės : 54.8760 , 24.0230