Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas

Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas Miečionyse įkurtas XVI a.  per valakų reformą. Perskirsčius kaimus, kiekvienam sodybos šeimininkui buvo skirta po valaką žemės. Naujakuriai  sodybas kūrė abipus ilgos gatvės. Arčiausiai gatvės buvo statomas gyvenamasis namas, už jo tvartas. Antroje linijoje priešais namą buvo rikiuojami kiti pastatai. Kaime iki šiol išlikusios 8 paminklinės sodybos ir 7 pavieniai pastatai.

Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas

Dvidešimt vienos sodybos gatvinis kaimas Miečionyse įkurtas XVI amžiaus antrojoje pusėje per Valakų reformą. Perskirsčius kaimus kiekvienam sodybos šeimininkui buvo skirta po valaką žemės. Naujakuriai čia sodybas kūrė abipus vienos ilgos gatvės. Į ją buvo atgręžti vis trobesiai. Arčiausiai gatvės buvo statomas gyvenamasis namas, už jo tvartas. Antrojo linijoje priešais namą buvo rikiuojami kiti pastatai: klėtis, rūsys, pačiame sodybos gale kluonas. Vienos sodybos buvo dvieilės, kitos su mažiau pastatų vienaeilės.

Mėčionių kaimas pirmą kartą paminėtas Dysnos dvaro kronikose. Vėliau kaimas kartu su dvaru buvo užrašytas Vilniaus Benediktinų vienuolynui. Kaimo gyventojai vienuoliams turėjo mokėti duoklę. XIX amžiuje buvo suvalstybintas. Kaime iki šiol išlikusios 8 paminklinės sodybos ir 7 pavieniai pastatai.

Lietuvos Dvarai : Paliesiaus dvaro sodyba
Koordinatės : 55.2690, 26.4980
Comments